• Eesti

Eriti tähtis: lugege ka kirjutage ise!

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap December 7, 2012

Hiiu Leht, 07.12.2012

Lehitsesin oma kahte paksu kausta artiklitest, protokollidest ja igasugu dokumentidest, mis puudutavad tuuleenergeetika arendamist Hiiumaal.

Arusaadav, miks see teema mulle nii eemaletõukav tundub: valetamine, petmine, kokkumäng, hämamine, lugupidamatus – rääkimata demagoogiast ja rahva ning nende seaduslikult valitud esindajate üle irvita­misest – on olnud nii läbitungimatud, et igal sammul tekib tunne, et ükski kodanik ei tohiks sellise planee­rimisprotsessi peale oma eluaega raisata.

Mäletate, andsime 2009. aastal koos Teiega üle 8000 allkirja selle vastu, et Hiiumaale ei rajataks hiigelsuuri tuuleparke.

Nüüd on valminud valedele rajatud maakonnaplaneering maailma kontekstis unikaalsele saarele. See on ikka väga mage küll. Selle kõrval kahvatab mistahes parteide rahastamisskeem või seni ilmunud Pealtnägija lugu.

Praegu veel kestab Hiiu maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu avalik väljapanek. Dokumendid on välja pandud Hiiu maavalitsuses, vallamajades ning kodulehel www.hiiu.maavalitsus.ee ning ka tuuleparkide arendaja Greta Energy kaastöö­lisena end jaanuaris 2009 Hiiumaal tuttavaks teinud planeerimisettevõtte Hendrikson & Ko kodulehel http://4maakonnatuuleenergia.hendrikson.ee.

Teisipäevani on võimalik üles pandud dokumentide kohta avaldada oma ettepanekuid, vastuväiteid ja ar­vamusi aadressil mv@mv.hiiumaa.ee või Leigri väljak 5. See on faas, milles iga kodanik peaks ise oma sõ­nadega maavanemale avaldama oma kommentaarid. Palun, lugege ise ja kirjutage! Ärge usaldage kokku­võtteid, nõudke välja algdokumendid ja uurige neid. Selle skeemi äriidee ongi maha müüa teatud väited, lootuses, et algdokumente ei loeta. Algdokumendid paraku neid väiteid aga ei kinnita.

Saadetud kirjas peaks kindlasti olema adressaat, kuupäev ja kirja teema. Sisuks oodatakse ettepane­ja kirjutage ise!

kuid ja vastuväiteid avalikule väljapanekule pandud dokumentidele. Mida täpsemad ettepanekud on, seda parem. Võimalusel tuleks lisada, millise pealkirjaga dokumendi millist lehekülge kommenteerite.

Kui olete varem planeerimisprotsessis saatnud kir­jalikke ettepanekuid või vastuväiteid, siis kontrollige tingimata, kas (1) selle ettepaneku laekumisest on juttu, (2) kas seda on arvestatud ning (3) kui mitte, siis mida kostate põhjenduste peale. Teie varem saadetud ettepaneku nimetamata jätmine on eksimus, mis tuleb nüüd esile tuua.

Kui Te ei ole varem sõna võtnud ja arvate, et ei – oska niiöelda piisava ametlikkusega seda teha, siis kirjutage ikkagi – seda, mida mõistab peaja mida tun­neb süda. Kindlasti ei tohiks lasta end häirida visast müüdist nagu kodu tuleks kaitsta ainult ratsionaalsete argumentidega. Kodu on kitsalt emotsionaalne mõiste ja nõuab ka emotsionaalseid argumente.

Kirja lõpus peaks kindlasti olema kirjutaja ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed ja allkiri. Olgugi, et maavalitsus kuulub asutuste hulka, millel on kohustus kirjale vastata 30 päeva jooksul, oleks hea kirjas ka eraldi paluda sellele vastata kirjalikult. Saadud vas­tused tuleb hoida hoolega alles. Planeeringuprotsessi kulu uurimisel võib sellest palju kasu tulla.

Seekord on tarvilik, et igaüks kirjutaks ise, ainult enese nimel, oma sõnadega ja ainult enda eest vastu­tades – kõik on hea, mis on siiras ja põhjendatud argu­mentidega, mis on just Teile olulised. Eks iga inimene näeb neid tekste oma vaatenurgast. Seepärast on eriti oluline, et Te avaldaks oma lähenemise kirjalikult.

Juhin tähelepanu, et maakonnaplaneering on oma olemuselt seadusandlik dokument. Seega on selle kohta sõna võtmine äärmiselt oluline.

Sõltumata sellest, kas kirjutate või jätate kirjuta­mata, olete väga oodatud ka avalikule arutelule Käina kultuurikeskuse väikesesse saali reedel 14. detsembril kell 16.

 

Autor: Kristi Ugam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes