• Eesti

Kava rajada Aburisse tuulik küttis kirgi

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap December 4, 2012

Virumaa Teataja, 04.12.2012

Osaühingu Green Electric plaan püstitada Aburi külla 1,8megavatise võimsusega tuulik ei meeldi Kullenga küla elanikele, kes on saatnud Väike-Maarja vallale mitu protestikirja.

Tamsalu vallas Kullenga külas elavaid inimesi paneb muretsema tuuliku müra ja vibratsiooni mõju inimeste heaolule, aga kardetakse ka näiteks kinnisvarahindade langemise pärast – nii kujunes eelmisel nädalal peetud avalik arutelu emotsionaalseks.

Samas leidsid arutelul osalenud Aburi küla elanikud, et neil ei ole ühe tuulegeneraatori vastu midagi.

Arendaja OÜ Green Electric soovib rajada selle hajaasustusalale, mis jääb Väike-Maarjast Rakvere suunas sõites ja Aburi külast möödudes paremale, metsaserva.

Kavandatava tuulegeneraatori võimsuseks on 1,8 MW ning selle tipu maksimumkõrguseks – torn ja laba kokku – umbes 130 meetrit.

Tuuliku valmimine ja käivitamine on kavandatud järgmisesse aastasse.

Külaelanikud olid vastu ka siis, kui OÜ Green Electric tahtis tuuleparki rajada samasse piirkonda jäävale Kullengale, ning eelmisel aastal lõpetaski Tamsalu vallavalitsus detailplaneeringu menetluse eelkõige elanike tugeva vastuseisu tõttu.

Kuigi kavandatav tuulik jääb elamute suhtes soodsamasse kohta, on mured samad.

Mitmes vallale saadetud kirjas on välja toodud, et teadlased Eestis ja välismaal soovitavad kahe megavatise võimsusega tuulikud rajada elamutest ja tööpaikadest vähemalt kahe ning kolme megavatise võimsusega tuulikud vähemalt kolme kilomeetri kaugusele.

Detailplaneeringu koostanud OÜ Hendrikson & Ko ekspert Kuido Kartau selgitas, et Eestis ei ole reguleeritud, kui kaugel peavad elamud tuulikust paiknema, vaid oluline on tegelik müratase.

Lubatud müratasemeks öisel ajal on 40 detsibelli (dB). Modelleerimistulemused näitavad, et Aburi tuuliku puhul jääb see näitaja lähima elamu juures alla 35 dB.

Väike-Maarja vallavanema Indrek Kesküla sõnul on vald kehtestanud kasutusloa saamise tingimuseks, et pärast tuuliku püstitamist tuleb hinnata reaalset mürataset.

Planeeringualast ühe kilomeetri raadiuses paikneb kaks elamuga maaüksust, mille omanikelt on arendajal saadud nõusolek tuulegeneraatori paigaldamiseks.

Aburi küla elanik Kristjan Kalkun, kelle elamust jääb kavandatav tuulik 1,2 kilomeetri kaugusele ja seega nägemisulatusse, ütles, et temal ei ole selle püstitamise vastu midagi.

27 Kullenga elanikku, ettevõtjat ja kinnistuomanikku on oma kirjas toonud välja, et Aburisse rajatav tuulik NEG Micon NM92 ­on võimsusega 2,75 MW.

Kullenga elanik Hille Ainsar tõstatas arutelul küsimuse, et arendajate pakutud tuulikumarki enam tootmises ei ole ning eeldatavasti soovitakse paigaldada kasutatud tuulik, mis on vananenud tehnoloogiaga.

“Oleme otsustanud kasutada teist mudelit, mis on kohe laost saadaval, ning selleks on Vestase V80, mis on kahemegavatise võimsusega tuulik,” sõnas OÜ Green Electric esindaja Alan Senkel.

Ta selgitas, et ehitusluba käsitleb tuuliku tipu maksimumkõrgust, mis on umbes 130 meetrit tuuliku laba tipust kuni alla vundamendini. Võimsus on liitumispunktis ehk alajaamas piiratud 1,8 MWga, sellise võimsuse peale tuleb tuulik ka seadistada.

Kullenga küla elanike esindaja Vello Ainsar tõdes, et tuuliku rajamine avaldab negatiivset mõju kinnisvara hindadele. Oma sõnul oli ta käinud mitmes kinnisvarabüroos, kus kinnitati hindade langust. Vallavalitsus on võtnud ühendust ettevõttega Arco Vara, kus leiti, et antud juhul kinnisvarahindadele mõju ei ole.

Tõrma jahiselts leiab, et elektrituuliku paigaldamine kavandatud asukohta ohustab ümberkaudseid metsa- ja põlluloomi, pesitsevaid ning rändlinde, segab suurulukite liikumist ja karude talveund ning vähendab ulukite arvukust seltsi jahialal.

“Arvamust on küsitud kahelt ornitoloogilt: rändlindude eksperdilt ning kotkaste eksperdilt. Tuulikut kavandame põllule, mida haritakse aktiivselt. Lähimal metsamaal tehakse pidevalt suures ulatuses raiet. Seetõttu ei peetud vajalikuks seal loomastikku täpsemalt analüüsida,” rääkis Alan Senkel.

Vallavanem Indrek Kesküla sõnul on saadetud detailplaneering järelevalveks maavanemale, kõikidele elanike küsimustele ja ettepanekutele vastatakse. Kesküla ütles, et vallavalitsus ei saa olla tuuliku rajamise poolt ega vastu, vaid peab lähtuma seadustest, ning lisas, et kõigil on õigus arvamust avaldada.

“Kui detailplaneeringu avalikustamise perioodil tehakse ettepanekuid ning esitatakse väiteid ning kokkuleppele nende suhtes ei jõuta, on maavanema hinnata, kas detailplaneering vastab seadustele,” selgitas vallajuht.

Indrek Kesküla juhtis tähelepanu asjaolule, et hajaasustusalale tahetakse rajada ainult ühte tuulegeneraatorit, mitte mitme generaatoriga tuuleelektrijaama ning tegemist ei ole üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise käigus on saadud tuuliku rajamiseks vajalikud kooskõlastused asjaomastelt ametitelt ja ministeeriumidelt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes