• Eesti

Majanduskomisjon arutab elektrituruseaduse eelnõu parandusi jaanuaris

Eesti uudised - eteap December 17, 2012

BNS, 17.12.2012

Riigikogu majanduskomisjon arutab taastuvenergia toetusi alandavale elektrituruseaduse muutmise eelnõule laekunud muudatusettepanekuid jaanuari teises pooles.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas ütles BNS-ile, et komisjoni esmaspäevasel istungil olid kõne all eelnõu üldprintsiibid ja muudatusettepanekuid konkreetselt ei arutatud.

Kallas selgitas, et põhimõtteliste otsuste hulgas arutas komisjon muu hulgas seda, mida teha eelnõus oleva tuuleenergia piiranguga, kas sätestada tootluse piiramiseks selgemad juhised või mitte ning kas seada kogu toetussüsteemile lõpptähtaeg aastani 2021.

Kallas märkis, et praegu eelnõus taastuvenergia toetusskeemil tähtaega ei ole. “Praegu ta on fikseeritud alampiiriga, mis on suhteliselt keeruline arvutus,” lausus ta.

Praeguse eelnõuga on kavas anda valitsusele volitus kehtestada igaks aastaks toetatava taastuvenergia koguse alampiir.

Kallase hinnangul oleks kõigile palju arusaadavam selline eelnõu variant, kus oleks tähtaeg määratud. “Kui seal peab veel mingeid arvutusi tegema, et kas sa sinna [alampiiri] sisse mahud või ei mahu või kuidas seda täpselt arvutatakse, on see tunduvalt keerulisem,” rääkis ta. “Kindlasti mida keerulisem on süsteem, seda rohkem on võimalik vaielda, ja kui on võimalik vaielda, siis seda rohkem peavad nii kohtud kui ka tootjad ja riik raha kulutama, ja see ei ole minu arvates mõistlik.”

Ta lisas, et siis oleks lahendatud ka see olukord, et taastuvenergia tootjatel ei teki õigustatud ootust pikemaks ajaks või lõpmatult, “vaid et sellele saab ükskord piiri vahele tõmmata”.

Euroopa Liidu 2020. aasta taastuvenergia eesmärk on tõsta taastuvate energiaallikate osakaal 20 protsendini. Eesti taastuvenergia osakaal peab aastal 2020 olema 25 protsenti. Majandusminister Juhan Parts on varem öelnud, et üle ei ole vaja seda eesmärki täita.

Majanduskomisjoni esimees ütles, et komisjon jõudis istungil sisuliste valikuteni, mis ka kirja pandi. “Andsime majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ülesandeks teha arvutusi, mida see rahaliselt tähendab, kui ühe või teise valiku kasuks otsustada.”

Kallase sõnul lepiti esmaspäeval kokku, et nüüd arutavad kõik majanduskomisjoni liikmed elektrituruseaduse muutmise eelnõu fraktsioonides. “Uuesti majanduskomisjonis arutame seda sel nädalal, mis algab 21. jaanuariga,” lausus ta, märkides, et siis saab ilmselt ka otsuseid langetada.

Kommenteerides Eesti Pangaliidu eelmisel neljapäeval majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile saadetud kirja, ütles Kallas, et pangaliit on avaldanud samasugust seisukohta nagu paljud teised, et olemasolevatele toetusesaajatele ei tohiks eelnõuga mängureegleid selliselt muuta, et nende olukord halveneks.

Ta märkis, et siin püüabki komisjon leida kompromissi, et seadus oleks põhiseadusega kooskõlas, et ta ei halvendaks kellegi õiguspärast ootust, ja et teiselt poolt oleks tagatud eesmärk vähendada taastuvenergia toetusi, mida tarbijad maksavad.

Liit kritiseeris kirjas Partsile seda, et valitsus pole kinni pidanud energiatootjatele antud lubadustest ja seda ajal, mil tootjad alles oma investeeringuid tagasi teenivad.

Majanduskomisjoni esimees lisas, et majandusministeerium on soovinud eelnõu väga kiiresti menetleda, kuid on jõudnud lõpuks samuti seisukohale, et taastuvenergia toetusmehhanismi ei saa nagunii enne jõustada kui Euroopa Komisjon annab selleks riigiabi loa. “Selle riigiabi loa taotlemisega läheb kuid aega ehk siis ei ole mingit põhjust meil kiirustada, kui seda luba ei ole veel taotlema asutud.”

Varasemalt on Kallas öelnud, et üks eelnõuga seotud vaidlusküsimus on selles, et Euroopa Liidu riigiabi loa võib Eesti saada toetusmääradele pärast seaduse jõustumist, mis on praegu kavandatud tuleva aasta 1. jaanuariks. Kuna järgmisest aastast alates on eelnõus kirjeldatud toetuste andmine riigiabi osutamine, tuleb taotleda Euroopa Komisjonilt toetuste andmiseks riigiabi luba.

Valitsus esitas oktoobri lõpus riigikogule elektrituruseaduse muudatuse, millega on kavas kärpida taastuvenergia toetuste mahtu 18 protsenti. Majandusministeeriumi esitatud eelnõu kohaselt on toetatav elektrikogus sõltuv taastuvenergia eesmärgist ning toetused on seotud elektrienergia ja süsinikdioksiidi turuhinnaga. Uus skeem hõlmab juba rajatud või rajamisel olevaid taastuvelektri tootmisüksusi.

Ministeerium on märkinud, et eelnõus toodud toetusskeem on taastuvenergia tootjatega saavutatud kompromisslahendus, mis hoiab võrreldes praegu kehtiva skeemiga tarbijatele 2020. aastani ministeeriumi hinnangul kokku kuni 300 miljonit eurot taastuvelektri eest makstavat tasu.

Elektrituruseaduse muutmise eelnõu esimene lugemine oli 30. novembril.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes