• Eesti
  • English

Nelja Energia: muudatused võivad riigile tuua suure kahjunõude

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap December 14, 2012

ERR Uudised, 14.12.2012

Tuuleenergeetika arendaja Nelja Energia AS peab elektrituruseaduse muudatuste kehtestamisel vajalikuks jääda tänavu suvel Eesti taastuvenergia koja ning majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi vahel sõlmitud kokkuleppe põhimõtete juurde.

Kokkuleppe rikkumine võib firma esindajate hinnangul tähendada riigile suure kahjunõude esitamist ja investeerimiskeskkonna halvenemist.

Nelja Energia nõukogu liikme Hannes Tamjärve sõnul rikub valitsuse poolt Riigikogule esitatud elektrituru seaduse muudatusettepanek selle praegusel kujul tootjate ning riigi vahel sõlmitud kompromisslepingut ning tooks ainuüksi tuuleenergia ettevõtetele kahju üle 30 miljoni euro.

“Kahju kogu Eesti taastuvenergia sektorile on kordades suurem. Valitsuse sõnastuses seadusmuudatuse heakskiitmisel tekib riigil automaatselt potentsiaalne kahjude hüvitamise kohustus. Rohelise energia tootmisse Eestis on tehtud väga suuri investeeringuid ning taastuvenergia ettevõtete juhtorganitel ei ole mitte valiku koht, vaid äriseadustikust tulenev kohustus oma investorite ja võlausaldajate kaitseks õiguslikult välja astuda,” lausus Tamjärv.

“Otsus, millega riik rikuks ettevõtjate ja investoritega sõlmitud kokkuleppeid ning mis tooks riigile kaasa potentsiaalse kahju hüvitamise kohustuse oleks selge märk välisinvestoritele Eesti usaldusväärsuse halvenemisest. Kokkuvõttes võib kavandatav otsus omada pikaajalist negatiivset mõju riigi majanduskeskkonnale ning muuta Eesti suurtele energeetikasektori investeeringutele ebastabiilseks kohaks,” lisas Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus.

Nelja Energia teatel leppis 98 protsenti Eesti taastuvenergeetika võimsusi omavate tootjate ja valdkonna organisatsioonide katusühendus käesoleva aasta suvel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga kokku taastuvatest energiaallikatest elektri tootmise toetamise uued põhimõtted.

Sõlmitud memorandum nägi ette fikseeritud toetussumma asendamist tuuleparkide toodangu toetusele piirhinna (9,3 senti/kwh elektrienergia eest) seadmisega. Kokkuleppe kohaselt kompenseeritakse tootjale elektrienergia börsihinna ja piirhinna vahe. Tuuleenergia tootjatele tähendab see tuulistel talvekuudel väiksemat toetust, kuna elektri börsihind on siis ka kõrgem.

“Kompenseerimaks tuuleenergia ettevõtete tulude piiramist lubas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium loobuda elektrituruseaduse piiravast sättest, mille kohaselt võivad tuulepargid saada ühes kalendriaastas toetust maksimaalselt kuni 600 GWh elektrienergia eest. Valitsuse poolt tänavu novembris Riigikogule esitatud elektrituruseaduse muudatuste eelnõus on sätestatud toetusmäära piirhind, kuid kokkulepet eirates ei soovi valitsus loobuda 600 GWh kogumäärast,” märgitakse Nelja Energia avalduses.

 

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes