• Eesti

Oitme küla elanikud protestivad tuulikute vastu

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap December 3, 2012

Meie Maa, 03.12.2012

Leisi valla Oitme ja selle lähiümbruse külade elanikud koguvad protestiallkirju, et vastu seista Kongi kinnistule kavandatava kahe suure tuulegeneraatori püstitamisele.

Leisi vallavalitsuse algatatud detailplaneeringu järgi soovib OÜ MegaWind Oitmele Kongi kinnistule püsti panna kaks 80-meetrise tornikõrgusega 1,5-megavatist tuulegeneraatorit. Oitme küla elanike arvates risustavad need tuulikud nende vaadet, seavad ohtu tervise ning tekitavad müra.

“Oleme kategooriliselt vastu tuulegeneraatorite ehitamisele meie kodude ja kinnistute lähedusse, kuna leiame, et see seaks ohtu lähemate elanike tervise, alandaks märkimisväärselt elukvaliteeti (visuaalne ja helireostus) ja kinnistute väärtust,” pöördusid elanikud oma kirjas valla poole. Nad leiavad, et ühe isiku või ettevõtte majandusliku kasu saamise soov ei saa õigustada paljude teiste tervise ohtuseadmist ning vara kahjustamist.

Ei teadnud planeeringust

Oitme küla elaniku Eva Reseni sõnul ei teadnud paljud läheduses asuvate külade elanikud algatatud detailplaneeringust midagi. “Ka mina leidsin vastava info internetist alles nädal tagasi. Mitmed arvasid, et ega nende vastuseisust hoolita nagunii. Oli ka paar inimest, kes leidsid, et tuulikud on metsatuka taga ega sega, andmata endale aru, et generaatorid ulatuvad üle metsa ja tuulikute mõju ulatub kilomeetrite taha,” rääkis Resen.

“Pangu oma aia taha, miks nad tulevad siia maastikku risustama? Mul ei oleks väikeste tuulikute vastu midagi. Suured jäävad ikka väga kaugelt paistma. Müra tõttu tekib tunne, nagu rong sõidaks, aga kohale kunagi ei jõua,” pahandas Eenos Rand, kellel on Oitme kõrval asuvas Hiievälja külas vanaisalt päritud paik.

Otsitud põhjused

Tuulikuid Oitmesse püstitada sooviva OÜ MegaWind juht Meelis Vahter pidas väljakäidud põhjusi vaid ettekäändeks ja tõi välja, et vastuseisuks piisab vaid ühest inimesest, kes protesti alustab ja teised kaasa tõmbab. “Nasva tuulik jääb Kuressaare lossiga ühte pilti ega sega vaadet, aga Oitmel metsa taustal segab. See on otsitud põhjus, nagu ka kinnisvarahindade langemine, et vastu hakata,” lausus arendaja.

Eva Reseni väitel on teadlased teinud kindlaks, et suuri tuulegeneraatoreid ei tohi ehitada elamutele lähemale kui 1,5 kilomeetrit. Sellesse tsooni jääb Reseni sõnul palju majapidamisi. DP Projektbüroo OÜ koostatud Kongi detailplaneeringu seletuskirja järgi asuvad lähimad elamud ja kõrvalhooned planeeritavast elektrituulikust 0,8 km kaugusele.

Loeb müra, mitte meetrid

Kongi kinnistule planeeritavate tuulegeneraatorite keskkonnamõjude eelhindamise ja Saare maakonna tuuleenergeetika planeeringu strateegilise mõju hindamise teinud OÜ Hendrikson & Co juhtivekspert Kuido Kartau kummutas Reseni väite, nagu ei tohiks tuulikut lähemale kui 1,5 km püstitada. “Kaugust tuulegeneraatoritest ei ole üheski seaduses ette antud. Ainus normeeritud asi on müra. Elamute juures on öösel kõige rohkem lubatud 40 detsibelli,” selgitas Kartau.

Kongi kinnistu detailplaneeringu seletuskirja järgi tekitavad kaks tuulikut 300 meetri kaugusel maksimaalselt 45 detsibelli ja 750 meetri kaugusel 35 detsibelli müra. Vaate kohta on seal märgitud: “Pole ühtki suure avaliku kasutusega ja avaliku huviga vaatekohta, kus avaneks ebasoovitavalt suure tuulikute domineerimisega vaadet. Lähimatest asustatud punktidest on planeeritav elektrituulik nähtav 3,5 km kauguselt Angla külast riigimaanteelt, 1,8 km kauguselt Leisi alevikust, 1,5 km kauguselt Oitme külast riigimaanteelt.”

Toppab kaitseministeeriumi taga

Leisi vallavanema Ludvik Mõtlepa sõnul kestab detailplaneeringu menetlus eelmisest aastast ning selles mõttes on elanikud protestiga veidi hiljaks jäänud.

“Kuna vallas ei ole elektrituulikute paigaldamise taotlusi varem olnud ja me ei teadnud rahva meelsust, otsustasime planeeringu algatada. Planeeringu käigus selgub ka rahva arvamus. Vald saab ka nüüd vajadusel protsessi peatada ja planeeringu tagasi lükata,” rahustas Mõtlep. Tuulegeneraatorite detailplaneering on vallavanema kinnitusel olnud kaks korda avalikul arutelul ja ringleb erinevates riigiasutustes.

“Praegu jääb asi seisma, sest kaitseministeerium ei ole veel oma kooskõlastust andnud, kuna kardetakse, et tuulikud võivad hakata tulevast Muhu radarit häirima,” ütles Mõtlep. Ministeerium annab oma lõpliku hinnangu alles siis, kui radari testimine on tehtud.

Leisi vald on praeguseks saanud kaks protestikirja Oitmele tuulikute püstitamise vastu. “Nendest planeeringu tagasilükkamiseks ei piisa, sest seal ei ole ära toodud ühtegi seaduslikku alust. Visuaalne vaade ja emotsioonid ei anna alust keeldumiseks,” rõhutas Mõtlep. Nüüd koguvadki elanikud allkirju, et suuremat protesti avaldada.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes