• Eesti

Prügi tuleb korjata kokku

Eesti uudised - eteap December 11, 2012

Hiiu Leht, 11.12.2012

Selle aasta 1. oktoobri seisuga on süsteemiga (jaotusvõrgud ja põhivõrk kokku) ühendatud tuuleelektrijaamu installeeritud võimsusega kokku 258 MW. Liitumislepingud on sõlmitud 1621 MW ulatuses. See on enam kui 2012/2013 aasta kõi­ge külmema ilmaga elektritarbimine Eestis. Selle võrdluse toon andmaks ettekujutust, kui palju seda võimsust on.

258 MW tuuleelektrijaamu on juba Eestis ringi liikudes üsna tuntavalt looduskeskkonnas märgata. Kujutage olukorda, kui see pilt korrutada näiteks seitsmega! Rääkimata siis, avamere tuuleparkide lisanduvast mahust.

Miks ma seda kirjutan? Kogu või osaline selle võim­suse ehitamine tekitab tuntavat visuaalset reostust. Kui kõik üldplaneeringud, teemaplaneeringud, KSH, KMH jne seda võimaldavad, siis on see ühiskonna aktsept sellisele maastikupildile. Aga mis saab siis, kui need tuuleelektrijaamad amortiseeruvad ja enam elektrit ei tooda? Kes vastutab looduskeskkonna taastamise eest sellisena nagu see oli enne tuulikute püstitamist?

Pilte, millised näevad välja mahajäetud tuulepargid näiteks Havail, võite leida internetist. Need on päris jubedad ja ilmselt Eestis ei tahaks sellist pilti keegi.

Võib väita, et tuulepargi ärakoristamise eest vastu­tab ehitise omanik Siin on kaks aga. Esiteks, enamik­ku tuuleelektrijaamadest omavad sisuliselt olematu omakapitaliga osaühingud. Teiseks, mittedemontee-rimist ei ole sisuliselt kuidagi sanktsioneeritud.

Kuhu ma tahan selle jutuga jõuda? Neil päevil lähevad riigikogu poole teele Elektrituruseaduse muutmise seaduse muudatused, kus olemasolevatele elektrijaamadele jääb kehtima olemasolev subsii­diumide tase. Seda põhjendusega, et tagantjärele ei saa muuta olemasolevate jaamade subsiidiumide taset. Milles mina olen jätkuvalt kahtlev, kuid see on poliitikute otsustada.

Mida võiks aga teha ja mis ühegi ausa arendaja õigusi ei saa kuidagi rikkuda, on sätestada kohustus tuuleelektrijaam (ja mis iganes teine elektrijaam sa­muti) demonteerida peale selle kasuliku eluea lõppu, et meil ei tekiks selliseid kummituslikke tuuleparke. Esimesed jaamad, mis võivad jääda n-ö ripakile, või­vad tekkida varem, kui me oskame karta.

Minimeerimaks kirjeldatud riski, et need olematu omakapitaliga kehad, st OÜd kaovad koos elektri­jaama kasuliku eluea lõpuga, võiks analoogselt näiteks tuumajaamade regulatsiooniga või meile kodusema jäätmekäitluse regulatsiooniga sätestada rahalise tagatise nõude, et jaam ka demonteeritakse mitte maha ei jäeta. Selle nõude võiks kirjutada juba nüüd elektrituruseadusesse sisse. Oleks igati proportsio­naalne arendajate ja avalike huvide vahel.

Mõistan ja ootasin Eesti Tuuleelektrijaamade assot­siatsiooni frustratsiooni ettepanekule luua finantstagatiste süsteem amortiseerunud tuuleelektrijaamade demonteerimiseks ja looduskeskkonna taastamiseks. Kindlasti on see täiendav kohustus, kuid subsiidiumi­de säilitamisel jaamadele ei pruugi see olla avaliku huvi vaatepunktist ebaproportsionaalne.

See mõte ei ole kantud pahatahtlikkusest tuule­elektrijaamade suhtes, vaid soovist vältida riske, et hüljatud tuulikud jääks ühiskonna kaela, mis tuuleelektri avalikku mainet oluliselt halvendaks. Seda aru­telu võiks toetada kõik sotsiaalselt vastutustundlikud tuuleelektrijaamade arendajad.

Kõige hullem oleks olukord, kus nt avalikku toetust saav tuuleelektrijaam jäetakse peale jaama kasuliku eluea lõppu või mingil muul põhjusel, nt ei täida enam võrgueeskirja nõudeid ja seega ei saa taastuvate toetust, lihtsalt maha ja kohalik omavalitsus peab hakkama, jällegi avaliku raha eest, neid demonteeri­ma. Kohalikel omavalitsustel on üsna palju peavalu hüljatud hoonetega. Isiklikust kogemusest mäletan hästi, kui palju aastaid maadlesime Raplas nn Hollivuudi hoone lammutamisega.

Eriti aktuaalseks muutub teema avamere tuule-elektrijaamadega, kus kindlasti tuleb see kohustus arendajatele panna, enne kui lubatakse ehitama hakata.

 

Autor: Taavi Veskimägi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes