• Eesti

Taastuvenergia tasude muutus viib kohtusse?

Eesti uudised - eteap December 13, 2012

Eesti Päevaleht, 13.12.2012

Probleem: Probleemi tekitab kaota­mata jäänud 600 GWh limiit, mille osas tohib toetusi maksta.

Euroopa rekonstruktsiooni-ja arengupank (EBRD) saatis möödunud kuul majandus­minister Juhan Partsile kirja, milles tunneb muret taastuvenergia tasude süsteemi muu­datuste pärast. EBRD on Ees­tis tuuleenergia arendamisega tegeleva OÜ Nelja Energia üks omanik ja seega arusaa­davalt häiritud tasude süstee­mi muutmisest.

EBRD kirjutab, et jälgib tähelepanelikult eelnõu eda­sist käekäiku, ja osundab, et MKM-i ja taastuvenergia toot­jate vahelise memorandumi järgi oleks pidanud alandama taastuvenergia tasusid, kuid samas ka kaotama 600 GWh limiidi, mille osas tohib toe­tust maksta. Riigikokku jõud­nud eelnõus on tasusid alanda­tud, kuid nimetatud limiit on ikka alles. “See näib rikkuvat memorandumit, mis saavuta­ti raske kompromissina kuudepikkuse läbirääkimise tulemu­sena,” kurdab EBRD.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Ras­mus Ruuda sõnas, et MKM ei lähtu oma tegevuses sellest, kas keegi annab riigi kohtus­se või mitte. „Praegused taas­tuvenergia tasud on elektritar­bijatele liiga koormavad. Koh­tusse pöördumine on iga isiku või ettevõtte seaduslik õigus.”

Memorandumi väidetavat rikkumist põhjendas Ruuda sellega, et esialgu asendati vaid tuuleenergiale kehtestatud 600 GWW piir kogu taastuvenergia sektorile kehtestatava toetuse mahu piiriga.

„Kogu toetatava taastuvenergia piir oleks hõlmanud lisaks tuulele ka teisi taastuv­energia allikaid, nagu biomass, millele seni toetuse mahu pii­ri ei olnud,” selgitas ta. „Valitsuse arutelul otsustati siiski jätta alles ka tuulele kehtinud 600 GWh aastane piir ja eel­nõu saadeti selliselt täiendatuna riigikogusse.”

Majandusminister Parts ütles 25. oktoobril valitsuse pressikonverentsil, et eelnõu toetab võetud plaane taastuvenergia osas. „Meie küsimus ei olnud kedagi, ühtegi ettevõt­jat, kes on investeerinud taastuvenergia tootjasse, kuidagi karistada,” sõnas minister too­na. Parts tõdes ka siis, et tuu­leenergiale seatud alammäär jääb kehtima.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes