• Eesti

Taastuvenergia toetuskärpe “lose-lose” tulemus

Tuuleenergia blogi - eteap December 12, 2012

Võimulolevad parteid kirjutasid koalitsioonilepingusse, et taastuvenergia toetusi tuleb vähendada kahjustamata investeerimiskeskkonda ning pidades silmas õiguskindluse põhimõtet. Veelgi enam, toetuste määra vähendamiseks olemasolevate projektide osas tuleb tootjatega läbi rääkida. See, mis väga demokraatlikust koalitsioonilepingu punktist aga välja tuli on kahjuks lose-lose (kaotan-kaotad) lahendus.

Kõrvaltvaatajale võib jääda mulje, et hetkel Riigikogus arutlusel olev elektrituruseaduse eelnõu on osalusdemokraatia ja huvirühmade kaasamise musterklass. Riik on taastuvenergia ettevõtjaid ühendavaid liitusid raskete ja pikkade läbirääkimiste teel aktiivselt kaasanud ning kuigi elektritootjad ise oleksid eelistanud taastuvenergia tasude süsteemi jätta muutmata, siis nad siiski aktsepteerivad riigi otsust. Seda seepärast, et vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamise näol saavutati selle aasta juulis kompromiss, kus win-win (võidan-võidad) kokkuleppe nimel tegid nii riik kui taastuvenergia tootjad järelandmisi. Tuuleenergia osas oli see toetuse vähendamine, kuid 600GWh toetuslae piirangu kaotamine.

Meie hinnangul toodetakse sel aastal 450GWh tuuleelektrit. Tänavu valmisid suured tuulepargid Narvas ja Paldiskis, mistõttu on 2013. aastal oodata tuuleelektrijaamade toodanguks üle 600GWh. Hetkel kehtiv 600GWh tuuleenergia piirang rakendub seega juba järgmisel aastal kõigi olemasolevate tuuleenergia tootjate peal, mis tarbijate seisukohast vaadates juba tähendabki, et tuuleenergia toetusi rohkem välja ei maksta. Kui nüüd aga ka toetuse suurust vähendada, siis on see tuuleenergia tootjatele nö kahekordne löök allapoole vööd. Seepärast saigi elektrituruseaduse eelnõu majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ilma tolle piiranguta ette valmistatud ning valitsusse saadetud. Sealt edasi liikus Riigikokku aga eelnõu, kus toetussüsteem oli endiselt kärbitud, kuid tuuleenergia piirangu kaotamine välja võetud.

Taastuvenergia toetus on meede, mille 2007. aastal tekitamisega riik palus enda eest rajada taastuvenergial töötavaid elektrijaamu, et täita Euroopa Liidu ees võetud kohustus suurendada taastuvenergia osakaalu energiatarbimises 25 %-ni. Väidetavalt oleme eesmärgi täitmisele lähedal ja seetõttu soovib riik elektrituruseaduse muutmisega saata investoritele uue signaali – rohkem taastuvenergial töötavaid elektrijaamu pole hetkel juurde vaja. Toetuste muutmine olemasolevatele elektrijaamadele saadab Eestist maailma aga hoopis teistsuguse teate – tegemist on riigiga, kus kokkulepetest ei peeta kinni. Lisaks usalduse kaotusele toob see kaasa ka kahjunõuded riigi vastu, sest ükski investor ei saa riigi taolist käitumist käed rüpes pealt vaatama jääda. Tegemist on lose-lose tulemusega, kus ei võida riik, taastuvenergia tootjad ega ka tarbijad – lisaks Eesti kui sõnamurdja riigi pretsedendi loomisele ei vähene ka toetused tarbijate jaoks, kuna tuuleenergia summaarne toetusmaht on 600GWh näol juba ka täna piiratud.

 

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes