• Eesti

Urman: “Pole põhjust pidurdada”

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap December 11, 2012

Hiiu Leht, 11.12.2012

Hiiu saare ainsa tuuleenergiavalla, Käina volikogu liige Rein Urman ütles, et tuuleenergeetika teemaplaneeringu KSH aruanne, mis reedel avalikule arutlusele läheb, sai selline, nagu volikogu soovis.

“Senise aruande puudused, millele volikogu tähelepanu juhtis, on likvideeritud ja praegu ei olnud meil ühtki põhjust protsessi pidurda­da,” kinnitas Urman ning kutsus kõiki arutelul osale­ma. “Pole vaja jäärapäiselt vastu seista, kaine arutelu on otstarbekam,” soovitas Urman.

“Kui läbi selle tuulepargi rajamise saavad Hiiumaa elanikud ja plastiettevõtted odavama elektri, on see kõigile kasulik,” leidis Ur­man. Ta tõdes, et niisuguse plaaniga saab Hiiumaale tuuleelektrijaama rajama tulla vaid vastutustundlik arendaja, kelle eesmärgiks pole vaid kiire kasum.

Urman juhtis tähelepanu, et kuigi teemaplaneering valmib, on see vaid esimene samm ning volikogu otsus­tada jääb, kas tuuleelektri-jaamde ehitamiseks muu­ta valla üldplaneeringut. Maakonna teemaplaneering seda luba veel ei anna, mää­rab vaid arenduseks sobili­kud alad.

Ka leidis ta, et suures osas metsa-aladel asuvad tuulepargid ei riku merevaateid nagu seda kindlasti teevad meretuulepargid. Ka on maismaatuuleparkide mõjud paremini uuritud ja mõjud, erinevalt meretuuleparkidest, suures osas teada.

Ülejäänud kolme, Pärnu, Saare ja Lääne maakonna samateemalised planee­ringud võeti vastu vasta­valt tänavu juunis, mais ja märtsis ning kiideti heaks novembris. Protsess on pi­kalt veninud, algselt oli 2010. a veebruaris algatatud pla­neering kavas vastu võtta mullu jaanuaris ja kehtesta­da tänavu veebruaris.

Hiiu maakonna teemaplaneeringu protsess venis suuresti Käina vallavolikogu nõutud paranduste tõttu. Pü­halepa ja Emmaste vallavo­likogud teatasid, et ei soovi tuuleelektrijaamu enda ter­ritooriumile. Rohkete kaitse­aladega Kõrgessaare valda ei jäänud tuuleparkideks sobilikke alasid pärast seda, kui elamute ja kaitsealade ümber kehtestati suurtele tuuleelektrijaamadele 2 km ehituspiirang.

Arutelu algab reedel, 14. detsembril kell 16 Käina huvi- ja kultuurikeskuse väikeses saalis.

 

Autor: Harda Roosna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes