• Eesti

Aburisse tuleb tuulik vastuseisust hoolimata

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap January 10, 2013

Virumaa Teataja, 10.01.2013

Väike-Maarja vallavalitsus väljastab osaühingule Green Electric Aburi külla elektrituuliku rajamiseks ehitusloa, ettevõtja soovib hakata elektrit tootma veel tänavu.

OÜ Green Electric plaanib püstitada 1,8 MW võimsusega tuulegeneraatori metsaserva jäävale hajaasustusalale. Selle maksimumkõrguseks – torn ja laba kokku – on umbes 130 meetrit.

Elektrituuliku rajamine kahe valla piirile ei meeldi aga Tamsalu vallas asuva Kullenga küla elanikele.

Väike-Maarja vallavolikogu kehtestas detailplaneeringu detsembris.

Planeeringualale, kuhu elektrituulik rajatakse, ei jää ei Natura 2000 võrgustiku ala ega väärtuslikke maastikke, samas on võimalus elektrivõrku liituda Kullenga alajaamas, mis on üks väheseid kohti, kus saab sõlmida väiksemaid võrgu liitumislepinguid.

Esialgu soovis OÜ Green Electric rajada tuulepargi Pärtli kinnitule Kullenga külas. Tamsalu vallavalitsus otsustas tunamullu lõpetada detailplaneeringu menetluse eelkõige elanike tugeva vastuseisu tõttu. Toona tegid Kullenga elanikud ettepaneku nihutada tuuliku asukoht külast kaugemale.

Kuigi Aburisse kavandatav tuulik jääb Kullenga küla majadest nüüd eemale, põhjustab selle püstitamine rahulolematust sealsetes elanikes, ettevõtjates ja kinnistuomanikes, kes saatsid Väike-Maarja vallavalitsusele mitu protestikirja.

Neid paneb muretsema eelkõige tuuliku müra ja vibratsiooni mõju inimeste heaolule, aga kardetakse ka kinnisvarahindade langemise pärast.

Mitmes kirjas väideti, et teadlased soovitavad kuni kahe megavatise võimsusega tuulikud rajada elamutest ja tööpaikadest vähemalt kahe ning kolme megavatise võimsusega tuulikud vähemalt kolme kilomeetri kaugusele.

Kerli Juhanson ja Sergei Gussev ei olnud rahul, et tuuliku asukoht jääb nende kodust 1,6 kilomeetri kaugusele. “Oleme väga mures, et mürareostus võib mõjutada meie perekonna heaolu,” märkisid nad kirjas.

Detailplaneeringu koostanud OÜ Hendrikson & Ko ekspert Kuido Kartau selgitas, et Eestis ei ole reguleeritud, kui kaugel peavad elamud tuulikust paiknema, vaid oluline on tegelik müratase. Lubatud müratasemeks öisel ajal on 40 detsibelli (dB). Modelleerimistulemused aga näitavad, et Aburi tuuliku puhul on isegi ebasoodsate ilmaolude korral 40 detsibelli (dB) saavutatud juba 400 m kaugusel ja 750 m kauguselgi on see 35 detsibelli (dB).

Planeeringualast ühe kilomeetri raadiuses paikneb kaks elamuga maaüksust (880 meetrit ja kilomeeter), mille omanikelt on arendaja saanud nõusoleku tuulegeneraatori paigaldamiseks.

Aburi elanik Kristjan Kask, kelle elamust jääb kavandatav tuulik 1,2 kilomeetri kaugusele ja seega nägemisulatusse, ütles, et tal ei ole selle püstitamise vastu midagi.

Tõrma jahiselts leiab, et elektrituuliku paigaldamine ohustab metsa- ja põlluloomi, pesitsevaid ja rändlinde ning vähendab ulukite arvukust jahialal.

“Küsitud on kahe ornitoloogi arvamust. Tuulikut kavandame põllule, mida haritakse aktiivselt. Lähimal metsamaal tehakse pidevalt suures ultuses raiet. Seetõttu ei peetud vajalikuks mõju loomastikule täpsemalt analüüsida,” rääkis OÜ Green Electric esindaja Alan Senkel.

Vallavalitsus on seisukohal, et kavandatud elektrituulik ei asu lindude massilise rände teel ja üksik tuulik ei tekitaks ka olulist rändebarjääri.

Kuna detailplaneeringu avalikustamise perioodil tehti ettepanekuid ja esitatati vastuväiteid ning novembris toimunud avalikul koosolekul osapooli rahuldavale kokkuleppele ei jõutud, saatis vallavalitsus detailplaneeringu järelevalveks maavalitsusele, et saada hinnang, kas see vastab seadustele.

Maavalitsus juhtis tähelepanu sellele, et omavalitsus vastas osale väidetele ja seisukohtadele pärast arutelu toimumist, mistõttu vastuväiteid esitanud isikud ei saanud vastustega enne koosolekut tutvuda.

Detsembris korraldati kordusarutelu, mille käigus kuulasid maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna esindajad Mati Jõgi ja Jaan Kangur ära osapoolte seisukohad.

Mati Jõgi küsimusele, kas oleks võimalik tuuliku asukoha suhtes kokkuleppele jõuda, ütles Kullenga küla elanik Hille Ainsar, et kompromiss oleks, et lähim elamu asuks tuulikust mitte kahe, vaid 1,9 kilomeetri kaugusel.

Alan Senkeli sõnul ei ole see võimalik, sest kui nihutada tuulikut Kullenga külast veel kaugemale, tuleks vastu Aburi küla.

Väike-Maarja vallavanema Indrek Kesküla sõnutsi on detailplaneeringuga seatud kasutusloa saamise tingimuseks, et pärast tuuliku püstitamist tuleb hinnata reaalset mürataset, mis peab vastama normidele.

Kullenga küla esindajad tegid avalikul koosolekul ettepaneku täpsustuseks, et müra mõõdaks sõltumatu ekspert ning mõõtmise hetkel kõigi kehtivate seadustes sätestatud normide järgi, selle täpsustuse viis vallavolikogu dokumenti sisse.

Maavalitsus tegi vallavalitsusele ettepaneku detailplaneering kehtestada, kuid enne seda kaaluda põhjalikumalt ning täpsustada detailplaneeringu erinevaid aspekte. Seda omavalitsus ka tegi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes