• Eesti

Eesti tuuleenergia sai juurde uue doktoritöö

Tuuleenergia blogi - eteap January 15, 2013

Eelmise aasta lõpus kaitses Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorant Kaupo Toom edukalt oma väitekirja “Tuulikute väljundvõimsuste balansseerimise võimalus”, mis otsis lahendusi elektrituulikute tootmisvõimsuste tasakaalustamiseks.

Teatavasti on taastuvenergia osatähtsus energiatootmises kasvamas – järjest enam ehitatakse tuuleparke ning koostootmis- ja biogaasijaamasid. Erinevatest taastuvenergia liikidest on nii Eestis kui mujal kõige kiiremini kasvanud tuule osatähtsus. Tuul on aga tuntud oma muutliku iseloomu poolest ning seetõttu muutub pidevalt ka elektri kogus, mida tuulikud toodavad. See aga ajab kergelt öeldes harja punaseks põhivõrguettevõttel, kes peab energiasüsteemis tootmise ja tarbimise tasakaalus hoidma. Samas on tuul Eesti vajaduste seisukohalt praktiliselt piiramatu ressurss, mille energiaks muundamine vajab vaid tuulikute ehitushinda ning seetõttu on väga tänuväärne, et lisaks maailmas laialt levinud tuuleenergia tasakaalustamise võimalustele tegelevad nende leidmisega ka meie enda teadlased.

Elektrituulikutelt saadavat võimsust on palju raskem ennustada kui näiteks soojuselektrijaama puhul, nendib Kaupo Toom oma äsja valminud väitekirjas ning lisab, et ennustamisel tekkivaid vigu tuleks minimaliseerida. „Tuulegeneraatorite poolt tegelikult toodetud ja ennustatud võimsuse vahe tuleb võrgu tasakaalus püsimiseks kompenseerida mujalt hangitud energiaga, mis toob aga kaasa lisakulutusi,“ selgitab Toom.

Värske filosoofiadoktor energiakasutuse erialal kogus ja analüüsis doktoritöö tegemise käigus Pakri ja Aulepa tuulepargi andmeid ning võrdles leitud ennustusvigu kogu Eesti ning Saksamaa ja Taani tulemustega. Lisaks koguti töö käigus tuule andmeid ka Tiirikojast (EMHI), päikese kiirguse andmeid Tõraverest (EMHI) ning elektri tarbimise andmeid tüüpilisest Eestimaa maaelamust.

Tulemuste ja järeldustena tõi Toom välja, et suurema võimsusega elektrituulikud peavad oma toodangut prognoosima ning seda võrgu operaatorile edastama ja ennustamisel tekkivate vigade vähendamiseks võiks tuulegeneraatori toodangu tippe lõigata. Väiksemate tuulegeneraatorite puhul võiks balansseerimiseks lisada neile päikesepaneeli ning aku. „Võrku ühendatud süsteemis on väga oluline, et võrgust kasutatakse minimaalselt energiat, ning seeläbi saavutatakse võimalikult suur taastuvenergia osakaal, samas saavutatakse optimaalne konfiguratsioon ja välditakse teiste kütuste kasutamist,“ selgitas Toom. Ennustamisel tekkiva vea vähendamise abil ei tuleks energia tootmise väikelahendusega tavatarbijal seega nii palju kalli hinnaga puudu- või ülejäävat energiat vahendada.

Doktoritöö juhendaja on Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi energeetika osakonna prof. Andres Annuk ning oponent Dr. Emmanuel Karapidakis (Technological Educational Institute of Crete).

 

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes