• Eesti
  • English

Euroopa Komisjon kaebab Eesti energiaregulatsiooni pärast kohtusse

Eesti uudised - eteap January 24, 2013

BNS, 24.01.2013

Euroopa Komisjon esitab Euroopa Kohtule kaebuse Bulgaaria, Eesti ja Suurbritannia vastu, kuna need riigid ei ole Euroopa Liidu (EL) energia siseturu eeskirju täielikult üle võtnud.

Praeguseks on Bulgaaria, Eesti ja Suurbritannia võtnud elektri- ja gaasidirektiivid üle ainult osaliselt. Liikmesriigid oleks pidanud võtma need direktiivid üle mullu 3. märtsiks, teatas Euroopa Komisjon.

Eesti suhtes soovitab komisjon kohaldada iga päeva kohta arvestatavat 5068,8 euro suurust trahvi iga mittetäielikult üle võetud elektridirektiivi kohta ja 4224 euro suurust trahvi iga mittetäielikult üle võetud gaasidirektiivi kohta.

“EL-il on vaja, et energia siseturg tegeleks Euroopa energia- ja kliimaprobleemidega ning tagaks kodumajapidamiste ja ettevõtjate varustamise taskukohase ja turvalise energiaga. EL-i energia siseturu eeskirjade rakendamisega viivitamine avaldab negatiivset mõju kõigile osalistele ega ole seepärast vastuvõetav,” ütles Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Günther Oettinger pressiteates.

Bulgaaria suhtes soovitab komisjon kohaldada iga päeva kohta arvestatavat 8448 euro suurust trahvi iga mittetäielikult üle võetud direktiivi kohta. Suurbritannia suhtes soovitab komisjon kohtul määrata iga päeva kohta arvestatav 148 177,92 euro suurune trahv iga mittetäielikult üle võetud direktiivi kohta.

Kavandatavas karistuses tuleks komisjoni hinnangul võtta arvesse rikkumise kestust ja raskusastet. Kohtu vastava otsuse korral tuleb tasuda päeva kohta arvestatavat trahvi alates kohtuotsuse tegemise kuupäevast kuni ülevõtmise lõpuleviimiseni. Iga päeva kohta arvestatava trahvi lõpliku suuruse otsustab kohus.

Komisjon on arutanud direktiivide mittetäieliku ülevõtmise küsimust kõigi kolme riigiga, saates neile 2011. aasta septembris märgukirjad. Bulgaariale saadeti põhjendatud arvamus seoses mõlema direktiiviga mullu veebruaris, Suurbritanniale mullu aprillis. Eestile saadeti põhjendatud arvamus seoses gaasidirektiiviga mullu veebruaris ja seoses elektridirektiiviga mullu aprillis. Vaatamata nimetatud menetlustele on täielik ülevõtmine neis kolmes liikmesriigis ikka veel lõpule viimata.

Praegune meede on täiendus asja kohtule üleandmisele mullu oktoobris ja novembris. Praegune tegevus on seotud juhtudega, mil liikmesriigid on juba vastu võtnud olulise osa uutest õigusaktidest vastavalt kolmandale energiapaketile ja on seega juba osa kahe kõnealuse direktiivi nõuetest siseriiklikku õigusse üle võtnud. Mõned nende direktiivide sätted on siiski veel üle võtmata. Komisjon uurib olukorda ka teistes liikmesriikides, kellele ta on saatnud põhjendatud arvamuse elektri- ja gaasidirektiivi osalise ülevõtmise kohta.

Energia siseturu kolmandasse energiapaketti kuuluvad maagaasi siseturu ühiseeskirju käsitlev direktiiv ja elektrienergia siseturu ühiseeskirju käsitlev direktiiv.

Kui liikmesriik ei suuda EL-i õigusakte nõutud tähtajaks siseriiklikku õigusesse üle võtta, võib komisjon vastavalt 1. detsembril 2009 jõustunud Lissaboni lepingule paluda esmakordse rikkumise korral määrata kohtul rahatrahv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes