• Eesti

Taastuvenergia Koda: Eestlased eelistavad ülekaalukalt taastuvenergiat põlevkivienergiale

Tuuleenergia blogi - eteap January 17, 2013

Jaanuari keskel avalikustatud Eurobaromeetri uuringu kohaselt eelistab 70 protsenti eurooplastest taastuvenergiat, vastates küsimusele millist energiavaldkonda puudutavat valikut tuleks eelistada järgmise 30 aasta jooksul.

Uuring, mille käigus küsitleti 25 525 inimest Euroopa Liidu liikmesriikidest näitas, et ülekaalukalt kõrgeima toetusega taastuvenergia kõrval eelistas 28 protsenti energiatõhusust puudutavaid meetmeid ja 18 protsenti toetasid tuumaenergiat. Kõige vähem toetust avaldati fossiilenergiast toodetud energiale.

“Tulemused jagunevad suhteliselt ühtlaselt erinevate liikmesriikide osas,” nentis Rene Tammist Eesti Taastuvenergia Kojast.

Eestis läbiviidud küsitlus näitas, et järgmise 30 aasta prioriteedina energeetika valdkonnas toetas 58 protsenti küsitletutest taastuvenergiat. 25 protsenti küsitletutest energiatõhususe meetmeid ja 14 protsenti toetas tuumaenergiat.

“Ajal, mil Eesti riik on jõuliselt sidumas Eesti tuleviku aastakümneteks põlevkivienergeetikaga, toetab seda tootmisviisi vaid 7 protsenti inimestest”, kommenteeris Tammist uuringu tulemusi.

Uuring, mille eesmärk oli analüüsida kodanike meelsust õhukvaliteedi parandamise ning õhusaaste allikate kohta tuvastas, et koguni 29 protsenti eestlastest arvab, et uue Euroopa Liidu õhukvaliteedi strateegia peaks seadma prioriteediks energiamajandusest tuleneva õhusaaste parandamise.

“Eestis on täpsemalt kaardistamata fossiilkütuste kasutamisest tulenevad mõjud inimeste tervisele, aga sarnasest uuringust Harvardi Meditsiiniülikooli teadurite poolt, mis võtab arvesse kivisöest elektri tootmise olelusringi kaevandamisest, tootmise ja ülekandeni, on selge, et fossiilenergia tootmine avaldab väga suurt mõju tööstuspiirkonnas elavate inimeste tervisele ja keskkonnale. Kui lisada need nõndanimetatud väliskulud fossiilenergia tootmiskuludele ei oleks selline tootmine enam taastuvenergiaga konkureeriv”, lisas Tammist.

Saastaja maksab põhimõtet, mille kohaselt tootmise väliskulud keskkonnale ja tervisele tuleb tasuda tootjal kas keskkonnatasude või muude meetmete kaudu toetas 85 protsenti küsitletutest, Eestis toetas saastaja maksab põhimõtet kokku 86 protsenti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes