• Eesti
  • English

Taastuvenergia osakaal kasvas kogutarbimises mullu ligi 15 protsendini

Eesti uudised - eteap January 28, 2013

BNS, 28.01.2013

Taastuvenergia moodustas eelmisel aastal Eestis elektrienergia kogutarbimisest 14,9 protsenti, mis on kahe protsendipunkti võrra enam võrreldes 2011. aastaga.

Seega ületab taastuvenergia osakaal riigikogu menetluses oleva elektrituruseaduse muudatuse seletuskirjas toodud lähemate aastate eesmärke. 2013. aastaks on seadusemuudatuse seletuskirjas toodud taastuvenergia osakaalu eesmärgiks 11,3 protsenti ja tootjate esitatud taastuvenergia toetuste prognoosi alusel kujuneks Narva elektrijaamades biomassist elektrienergia tootmist arvestamata vastavaks tasemeks 12,6 protsenti.

Kokku toodeti eelmise aasta jooksul taastuvenergiat 1,37 teravatt-tundi ning toodang kasvas 18 protsenti. Kõige suurema osa taastuvenergia toodangust andis biomass, mille toodang kasvas kogu aasta arvestuses 15 protsenti ja moodustas 880 gigavatt-tundi. Biomassist toodetud elektrienergia kogused kukkusid septembris kui lõpetati biomassi suuremahuline põletamine Narva elektrijaamades.

Tuulest toodetud taastuvenergia kogused kasvasid 23 protsenti ehk 83 gigavatt-tundi, sest lisandusid mitmed uued tuulepargid (Aseriaru tuulepark, Paldiski Tuulepark ja Tuhavälja Tuulepark). Samas vähenesid tuuleenergiale makstavad toetussummad aasta lõikes seitse protsenti. Vähenemine oli põhjustatud oluliselt väiksemast tuuleelektrijaamade kasutegurist kehvemate tuuleolude tõttu võrreldes aasta varasema ajaga. Mõõtmised Pakri poolsaarel ja Virtsus näitasid 2012. aastal päeva keskmise tuulekiiruse tunduvat vähenemist 2011. aastaga võrreldes. Kuigi tegevust alustas mitu uut tuuleparki, ei saanud osad neist veel toetust ning uute toetusesaajate toetuste maht ei kaalunud üles tuuleenergia toetussummade üleüldist kahanemist.

Möödunud aasta jooksul toetust saanud taastuvenergia kogus ulatus kokku 1,17 teravatt-tunnini. Rahalises arvestuses kasvas taastuvenergia toetuste summa ligikaudu kümnendiku 62,7 miljoni euroni. Tuuleenergia toetused kahanesid aasta lõikes seitsme protsendi võrra.

Tõhusa koostootmise toetust maksti 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga ligi 11 protsenti vähem, kokku 4,2 miljoni euro eest. Toetatava elektrienergia kogus kahanes 147 gigavatt-tunnilt 132 gigavatt-tunnini. Suuremad tõhusa koostootmise režiimis elektritootjad tootsid tõhusa koostootmise režiimis keskmiselt 11 protsenti vähem energiat kui aasta varem, ligikaudu samavõrra suurenes nendes jaamades biomassi kasutamine.

Eelmise aasta neljandas kvartalis moodustas taastuvenergia Eesti kogutarbimisest 12,6 protsenti, 2011. aastal oli sama näitaja 16,9 protsenti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes