• Eesti

Taastuvenergia tasude vähendamine on vajalik

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap January 8, 2013

Äripäev, Toomas Tõniste. 08.01.2013

Taastuvenergia tasusid alandava eelnõu eesmärk on vähendada praegusest toetusskeemist tingitud konkurentsimoonutusi, mis võimaldavad mõnel tootjal teenida põhjendamatult suuri kasumeid ja vähendada suurt hinnakoormust elektritarbijatele.

Võrreldes kehtiva seadusega peaks koormus tarbijale vähenema 2020. aastaks ligi 300 miljoni euro võrra. Senise toetusskeemiga jätkamine tooks aga aastaks 2020 tarbijatariifi suhtes kaasa taastuvenergia tasu­ kahekordistumise.

Piir peale. Toetusi saavad põhiliselt tuuleenergia tootjad ja koostootmisjaamad (kasutavad küttena valdavalt puiduhaket, kuid ka biogaasi ja turvast). 2011. aastal maksti taastuv­energia toetusi välja 62 miljonit eurot, millest neli suuremat koostootmisjaama said ligi 40%. Sel aastal lõpeb biomassi kasutamise toetuse maksmine Eesti Energia Narva Elektrijaamade Balti elektrijaama 11. plokile ja suureneb toetatava tuuleenergia toodang.

Kehtiva seaduse pluss on, et uutel tootjatel jääb alles võimalus ühisest toetuste katlast toetust saada, ilma, et tarbijale kulu kasvaks. Eelnõu kohaselt seotakse toetuste maksmine aga börsihinnaga, mis elektrihinna tõusu korral vähendab väljamakstavaid toetusi.

Teisalt piiratakse uute tootjate turuletulekut ja toetust saavad edaspidi ainult tegutsevad tootjad. Kulu tarbijale on mõlema variandi korral samas suurusjärgus. Oluline on, et riigikogu toetuse saav lahendus saaks ka Euroopa Komisjoni riigiabi loa, mille võib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul tõenäolisemalt saada eelnõus pakutud variant. Mõistlik on taastuvenergia toetuste maksmisele täielikult piir peale panna, et näiteks alates 2021. aastast riigil enam uute­le taastuvenergia tootjatele toetuste maksmise kohustust ei oleks. Siis ei saa keegi tulevikus rõhuda õigustatud ootusele riigilt toetust küsida. 2020. aastal lõpeb Eesti riigil viimane siduv taastuvenergia kasutamise kohustus Euroopa Komisjoni vastu.

Kasumile ei pea peale maksma. Ka võiks veelgi konkreetsemalt piirata elektritarbijate kulu­ ja tootjate võimalikku liigset kapitali tootlikkust tarbija arvel. Tootjale, kelle investeeringu tasuvusaeg on neli kuni viis aastat, ei pea tarbija rahakotist toetusi juurde maksma. Ülevaatamist vajab eelnõuga tekkiv võimalus taotleda suuremas summas toetust, tagamaks 10% varade tootlust.

Kaalumist tasub kehtestada toetuste väljamaksmisel piir, mille tulemusena toetust ei makstaks, kui investeeritud kapitali põhjendatud tootlikus ületab 10%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes