• Eesti

Tsiviliseeritud elu on lõputu kompromisside otsimine

Eesti uudised - eteap January 29, 2013

Hiiu Leht, Üllar Padari. 29.01.2013

Inimene on üks individualistlik karjaloom, aga me elame külg-külje kõrval ning kuigi meil on paljudes asjades oma arvamus, on loomulik, et arvestame ka teiste inimestega. Nii on mõistetav, et korter maja elanikud lõpetavad lärmaka peo mõistlikul ajal, et mitte segada naabrite und. Maal elades valime okste põletamiseks sellise ilma, et tuul suitsu naabrite hoovi ei viiks. Liikluses käitu­me vastavalt kehtestatud reeglitele, sest vastasel korral valitseks meie teedel kaos ja anarhia. Taoli­sed käitumismudelid tunduvad olema loogilised ja iseenesestmõistetavad, aga tegelikult on need ajaga väljakujunenud kompromissid.

Sama asi on ükskõik millise planeerimistegevusega, mille käigus otsitakse avalikkuse kokkulepet maa-ala kasutamiseks. Ka Hiiumaa tuuleenergeetika teemaplaneering ei ole ses suhtes erand. Siingi otsiti kompromisse, et leida võimalusi tuulegeneraatorparkide püstitamiseks saarele.

Planeeringuprotsess oli pikk, vaevarikas, närve­sööv, aga samas ka huvitav. Tuuleenergeetika arendajad olid hiidlased hingepõhjani ära solvanud oma teerulliga ülesõitmise taktikaga ja tuulegene-raatorid said paljude hiidlaste jaoks hirmuäratavaks õudusunenäoks.

Vürtsi lisasid Noarootsi poolsaarele püsti pandud Aulepa tuulepargi tõttu rahulolematud elanikud, kel­lele generaatorite töötamine ebamugavusi tekitas. Nii said Käina vallavolikogu kindlaks nõudmiseks kaks põhitingimust: tuulepark ei tohi olla elamutele lähemal kui 2 km ning Käina valla territooriumile rajatav tuulepark ei tohi ületada koguvõimsuselt 30 MW. Kui volikogu oma kooskõlastuse planeeringule andis, olid need tingimused lisaks keskkonnaalastele mõjudehindamisele sisse kirjutatud.

Mis saab planeeringust edasi? Hiiu maavanem on avaldanud, et valla nõutud 2 km puhverala elamu ja tuulegeneraatori vahel on ülepingutatud nõudmine. Käivad spekulatsioonid, et mis siis saab, kui maavanem kehtestab planeeringu nii, et vähen­datakse puhverala. Mina usun, et kui planeering kehtestatakse, siis ikka nende tingimustega, mil­lele omavalitsus on andnud kooskõlastuse, või siis karmistatakse tingimusi veelgi. Kui maavanem ei tahaks Käina vallavolikogu tingimustega arvestada, oleks planeering juba ammu kehtestatud ja ilma Käina valla kooskõlastuseta. Tõsi küll, viimane oleks ka seadusevastane tegevus olnud.

Teemaplaneeringu kehtestamine aga ei tähenda veel seda, et tuulegeneraatorite pargid kohe homme kohale marsivad. Enne, kui see peaks juhtuma, on vaja asjast huvitatud osapoolt, kes tahaks seda teha. Praegu ei ole teada ühtegi arendajat, kes sooviks taolist tuuleparki rajada. Järgmiseks tuleks käivi­tada uuesti planeerimisprotsess detailplaneeringu koostamiseks. Selle käigus räägitakse täpsemalt läbi juba konkreetsed kohad ja suurused, ühen­dused ja juurdepääsuteede asukohad, hinnatakse konkreetset mõju ümbritsevale keskkonnale. Kogu see protsess on jällegi avalik ning ka seal on kõi­gil meil õigus ja võimalus oma sõna sekka öelda. Ka detailplaneeringu protsessi käigus otsitakse kompromisse ja selle kehtestajaks on Käina valla haldusterritooriumil Käina vallavolikogu.

Meie ühiskonnas on inimesi, kes elavad deviisi all: “Ole tüütu ja sinuga arvestatakse!”. Nüüd võiks selle keerata teistpidi: “Austa teiste arvamust ja Sind usaldatakse!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes