• Eesti

Arengufond soovitab tuuleenergia teemaplaneeringud kehtestamata jätta

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap February 5, 2013

BNS, 05.02.2013

Eesti energiamajanduse pikaajalist arengukava koostav Eesti Arengufond on teinud ettepaneku jätta kehtestamata Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringud, et planeeringuid võiks pärast energeetika arengukava valmimist täpsustada.

Kuna Eesti energeetika pikaajalise arengu põhisuunad saavad selgeks lähema kümne kuu jooksul, teeb Arengufond siseminister Ken-Marti Vaherile saadetud kirjas ettepaneku mitte heaks kiita Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakondade taastuvenergeetika teemaplaneeringute tuuleenergeetika teemaplaneeringuid, seisab fondi energia- ja rohemajanduse suunajuhi ja energiamajanduse arengukava projektijuhi Peep Siitami kirjas ministrile.

Samuti soovitab fond kirjas teha kõigile neljale maavanemale ettepaneku teemaplaneeringud kehtestamata jätta.

“Tuuleenergeetika rakendamiseks sobivate asukohtade otsimise asemel on meie arusaamise kohaselt nimetatud planeeringutes keskendutud eelkõige tuuleenergia rakendamisele ebamõistlike piirangute seadmisele,” kirjutab Siitam. Näiteks on eri omavalitsused asunud seisukohale, et elektrituulikute arendusalade määramisel elamute ja elamumaade, puhkealade ja üldkasutatavate hoonete ümber tuleks rakendada kehtivatest seadustest oluliselt suuremaid puhveralasid.

Via Baltica maantee puhveralaks Pärnu maakonnas on planeeritud 2000 meetrit, kuigi planeeringudokumentides esitatud analüüs ei toeta selliste ebamõistlike piirangute kehtestamist, märgib Siitam.

Samuti on hulga valdade ja linnade kohta planeeringudokumentides kirjutatud, et tuuleparke nende territorriumile üldse ei lubata. Nende hulka kuuluvad Mustjala, Kärla ja Lümanda vald Saaremaal, Kärdla, Emmaste ja Pühalepa vald Hiiumaal, Noarootsi, Vormsi, Ridala, Oru, Risti, Kullamaa vald ja Haapsalu linn Läänemaal ning Are, Tahkuranna ja Häädemeeste vald Pärnumaal.

Arengufond valmistab ette tegevuskava, mille eesmärk on kaasata elektritarbijaid ühistutena omatarbe mahus elektrit tootma, nii et tarbijate elektriarved väheneksid. “Arvestuste kohaselt on tuuleenergia kasutamisele orienteeritud ühistuline liikumine kõige lihtsam ja soodsam viis elanike elektriarvete vähendamiseks,” kirjutab Siitam.

“Tuuleenergia arendamine on arusaadavalt mõistlik eelkõige heade tuuleoludega piirkondades, mistõttu meie hinnangul on nelja maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringus sisalduvad ebamõistlikud piirangud ja kitsendused vastuolus sooviga vähendada Eesti elektritarbijate energiaarveid ning tagada energiajulgeolek,” seisab kirjas.

Muuhulgas võib Arengufondi hinnangul ebamõistlike ja kehtivatest normidest oluliselt karmimate piirangute seadmises tuuleenergeetika rakendamisele näha ka põhiseaduse riivet, kuna õiguste ja vabaduste piiramine peab olema vajalik ning ei tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. “Leiame, et kõneksolevate teemaplaneeringutega piiratakse mitmetes omavalitsustes põhjendamatult muuhulgas elektritarbijate õigust ja vabadust toota enda tarbimisele vastav kogus elektrienergiat läbi ühistulise tegevuse selleks sobivaimas asukohas,” märgib Siiitam.

Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maavanemad sõlmisid 2009. aastal koostöökokkuleppe koostada ühiselt taastuvenergeetika teemaplaneeringud, millest on kolm neist jõudnud siseministeeriumisse järelevalve alla, Hiiu maakonna teemaplaneering peaks ministeeriumisse jõudma lähiajal.

Energiamajanduse arengukava aastani 2030 koostab Arengufond koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, elektrisüsteemihalduriga Elering ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega, sellesse on kaasataud selleks Eesti asjatundjad ning Taani konsultatsiooniettevõtte EA Energy Analyses. Arengukava koostamine on praegu stsenaariumide võrdlemise staadiumis, kogu arengukava koostamise protsess lõpeb plaanide kohaselt käesoleva aasta lõpuks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes