• Eesti

Elektriarvete kärpimine takerdus riigikogus

Eesti uudised - eteap February 21, 2013

Eesti Päevaleht, 21.02.2013

Taastuvenergia tootjad saa­vutasid olulise etapivõidu, sest elektriarvete kärpimi­seks kavandatav elektrituru seaduse muutmine jooksis teisipäeval majanduskomis­jonis lõplikult ummikusse. Komisjon paneb kolmapäeval täiskogule ette seaduse muut­mine katkestada. „Teeme muu­datusettepanekute esitamiseks uue ringi, sest alguses arvasi­me komisjonis, et muudatu­sed on tootjatega kooskõlas­tatud, hiljem aga selgus, et ei ole,” rääkis komisjoni esimees Kaja Kallas. „Soovime saavu­tada, et inimeste elektriarved väheneksid ja tootjad ei kan­nataks kahju.”

Toetuste üle peetava vaidlu­se argumendid olid muutunud juba nii keeruliseks ja paran­dused nii tolmpeenteks, et eile ei suutnud ükski poliitik ega ka töösturite esindaja arusaa­davalt selgitada, mis seaduse muutmisel täpselt toimub ja milline on muudatuste mõju.

Äsja üle 40 miljoni euro suu­rusest tootjakahjust rääkinud Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist mitmekordistas nüüd oma varasemat prognoo­si. „Majanduskomisjoni koos­olekul otsustasid valitsusera-konnad olukorda veelgi hal­vendada,” kinnitas Tammist „Võrreldes kehtivaseadusega kannavad olemasolevad taas­tuvenergia tootjad 103-141 miljoni euro suurust kahju.”

Praegu kehtiva toetuste skeemi korral on olemasoleva­te tuuleparkide tasuvusajaks keskmiselt seitse aastat. Vaid­lusalune eelnõu tõstaks tasuvusaega kaheksa aastani.

Juba järgmisel aastal hak­kavad mitmed taastuvenergia tootjad 12-aastase tähtaja möö­dumise tõttu toetuste saajate seast välja langema. Kui nn vanadele olijatele toetusi mit­te vähendada, kuid uutele abi­raha mitte maksta, siis hakkab elektriarve Kallase väitel vähe­nema.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes