• Eesti

Pärnu hakkab uurima maakonnaga piirneva mereala kasutamisvõimalusi

Eesti uudised - eteap February 11, 2013

BNS, 11.02.2013

Pärnu maavanem Andres Metsoja ja OÜ Hendrikson & Ko allkirjastavad esmaspäeval lepingu Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostamiseks, planeering valmib 2016. aasta lõpuks.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on mereruumi kasutuse määramine maakonnaga piirneval merealal. Merealade planeeringute koostamise käigus analüüsitakse olemasolevat olukorda merel, sealhulgas kaardistatakse merealal toimuv tegevus ning määratletakse mereala kasutamisega seonduvad probleemid.

Seejärel püütakse leida lahendused erinevate inimtegevuste, sealhulgas energeetika, laevanduse, rekreatsiooni, kalanduse jaotusele merealal, et tagada nii mereala ökosüsteemi kaitse kui ka saavutada majanduslikud ja sotsiaalsed eesmärgid mereala kasutamisel, seisab planeeringu algatamise seletuskirjas.

“Sel aastal tehakse koostööd kõikide mereala kasutajate ning ametkondadega, et selgitada välja praegused probleemid ja valukohad, samuti võimalikud arengusuundumused,” märgib maavalitsus oma koduleheküljel. Planeeringu esimeses etapis koostatakse planeeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm, mida plaanitakse avalikkusele tutvustada enne suve. Aasta lõpuks koostatakse planeeringu esimene eskiislahendus.

OÜ Hendrikson & Ko ostutus riigihanke parima pakkumise tegijaks. Koos planeeringuga viiakse läbi ka keskkonnamõju strateegiline hindamine. Kuna tegemist on Eestis esmakordse mereala planeeringuga, siis on selle koostamisse maavalitsuse teatel kaasatud ka mitmed eksperdid, nende hulgas mereelupaikade ekspert Georg Martin ja kalanduse ekspert Markus Vetemaa Tartu ülikooli Eesti mereinstituudist ning tuuleenergeetika ekspert Ain Kull Tartu ülikooli ökoloogia- ja maateaduse instituudist

Maakonnaplaneeringu koostamist juhib ja korraldab Pärnu maavalitsus, planeeringu koostamist rahastatakse Eesti–Läti programmi vahenditest.

Valitsus on merealaplaneeringu algatatud kahes Eesti piirkonnas – Pärnu ja Hiiu maakondadega piirnevatel merealadel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes