• Eesti
  • English

Taastuvenergia Koda: Riigikogu rikkus kokkulepet

Tuuleenergia blogi - eteap February 5, 2013

31. jaanuaril Riigikogu majanduskomisjonis taastuvenergia toetuste üle peetud hääletusel otsustasid valitsuserakonnad rikkuda taastuvenergia tootjate ning Majandus-ja Kommunikatsiooniministri poolt 19. juulil 2012. a sõlmitud kokkulepet.

Riigikogu majanduskomisjon otsustas vähendada toetusi tuuleenergiale 93 EUR/MWh-ni ning taastas 600 GWh toetuse piirangu, mille kaotamises olemasolevatele tootjatele kokku lepiti. Kokkulepet rikuti ka Konkurentsiametiga kooskõlastatavate toetusmäärade ja elektrijaamade omatarbe toetamise osas. Olemasolevad taastuvenergia tootjad kannavad Riigikogu otsuse tõttu 40-43 miljoni euro suurust majanduslikku kahju.

Valitsuserakondadesse kuuluvate saadikute otsus on teravas vastuolus Peaministri, Keskkonnaministri, Riigikogu majanduskomisjoni endise ja praeguse juhi seisukohavõttudega, milles lubati tagasiulatuvatest kärbetest hoiduda. Samuti on otsus selges vastuolus valitsuse koalitsioonileppega, milles lubati olemasolevatele projektidele vähendada toetusi üksnes kokkuleppel tootjatega ning eelisarendada taastuvatel allikatel põhinevat energiatootmist.

Taastuvenergia toetussüsteemi ühepoolne ja tagasiulatuv muutmine on lühinägelik ja kulukas samm, mille maksab kinni tarbija. Selle tagajärjel muutub erakapitali kaasamine energeetika kaasajastamisse Eestis küsitavaks, tõusevad intressimäärad ja pidurduvad investeeringud. „Kohalikul hakkepuidul töötavad Tallinna, Tartu ja Pärnu koostootmisjaamad hoiavad igal aastal soojatarbijatele kokku ligi 20 miljonit eurot. Valitsuserakondade otsus tähendas, et ülejäänud Eesti võib odavamast soojahinnast unistama jäädagi,“ tõdes Koja juhataja Rene Tammist.

Riigikogu otsusel on ka regionaalpoliitiline mõõde, sest selle tulemusena jääb maapiirkondades loomata tuhandeid uusi töökohti nii elektrijaamade ehituses, käitamises, metsanduses ja põllumajanduses.

Vaatamata Eesti Pangaliidu ja mitmete teiste oluliste institutsioonide hoiatustele, saatsid koalitsioonipoliitikud investoritele selge sõnumi, et Eestisse investeerimisel peab arvestama, et Eesti riigi sõna ei maksa.

„Elektrituru seaduse muudatusi menetledes tegi parlament otsused, mis kinnitavad Eestit kuulumist kõige halvemas mõttes tüüpiliste Ida-Euroopa riikide sekka. Seda nii investeerimiskliima stabiilsuse kui ka energiatootmise sisuliste valikute seisukohalt, “ lausus Taastuvenergia Koja juht Rene Tammist.

Taastuvenergia Kotta koondunud energiatootjad on otsustanud oma investeeringuid kaitsta, kaaludes muuhulgas seadusemuudatuste vaidlustamist kohtus.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes