• Eesti

Tuugenite talumise valu

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap February 19, 2013

Hiiu Leht, Inge Talts. 19.02.2013

Oktoobris 2012 algatas Vabariigi valitsus Hiiu ja Pärnu maakonnaga piirnevate merealade maakonnaplaneeringu. Lubatakse leida tasakaalustatud ruumiline lahendus merealade kasutamiseks.

Nelja Energia AS on alates aastast 2006 tegutsenud eesmärgiga rajada Hiiumaa lähistele merre tuulepark. Tuulepark rajataks Apollo, Vinkovi, Neupokojevi pankadele, töid tahetakse alustada 2017 ja need kestavad vähemalt kolm aastat. Tuulikuid võimsusega 3-6 MW tuleks sinna umbes 200, pargi koguvõimsus 700 MW.

Tuuleparkide aruteludel rõhutatakse, et Eestil on kohustus suurendada taastuvenergia tootmist, et vähendada kliima soojenemist. Need on kohustused Euroopa Liidu ees.

Eestil on ülesanne, et aastaks 2015 oleks taastuv-elektri osakaal tarbimises 15 protsenti. Eesti on seda plaani tugevalt ületanud, eelmise aasta teises kvartalis oli taastuvenergia osakaal juba 20,4 protsenti Seega on meie kohustused kuhjaga täidetud.

Tuuleenergia koorem

Tuulest toodetud elekter on ajas kiiresti ja ette-ennustamatult muutuv. See koormab olemasolevat elektrivõrku ja nõuab nn reservvõimsusi. Oma ebastabiilsuse tõttu vähendavad tuuleelektrijaamad nii soojus- kui koostootmisjaamade kasutusaega ja tasuvust.

Eesti elektrivõrku on võimalik ühendada tuule-elektrijaamu kuni 900 MW, liitumissoove on olemas juba 4000 MW ulatuses. Eesti energeetikutelt on tulnud ettepanek seadusandlikult hakata piirama tuugenite hulka.

Eesti tuuleenergia vajadus on täidetud, me ei vaja rohkem tuuleelektrijaamu.

Saksamaa jätkab jõuliselt kivisöeenergeetikat ja on “tuulele” käega löönud. Sellega tagatakse oma traditsioonilise tööstuse säilimine, välditakse tuuleenergeetikaga kaasnevaid probleeme. Targa ja mõjuvõimsa riigina püüab Saksamaa tuuleenergeetika probleeme emamaast kaugemale suunata.

Hiidlased on juba andnud 2009. aastal üle 8000 allkirja hiigeltuuleparkide vastu nii Hiiumaal kui rannikumeres.

Miks siis ikkagi suured tuulepargid just Hiiumaa lähistele?

Tänavu jaanuari alguses ütles selle väga küüniliselt välja Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive: “Idee on lihtne: taastuvaid energiaressursse tuleb kasutusse võtta eelkõige seal, kus seda saab teha võimalikult odavalt. Kui mõni Euroopa riik leiab, et Eestis on taastuvelektri tootmine odavam kui tema enda juures, siis see riik maksab Eestis toodetava taastuvelektri eest toetust ja saab õiguse kasutada vastavat Eestis toodetud elektrit oma taastuvelektri tootmise kohustuste täitmiseks. Sisuliselt on tegemist investeeringute Eestisse toomisega.”

Ütlemata jäetakse, et need investeeringud ei too kaasa ei töökohti ega hüvesid. Meie tagahoovi pannakse üles võõras tööstuspark. Ärimehed müüvad taastuvenergia kvoote. Meile jääb vaid tuugenite talumise valu.

Kus on minu riik, kes minu eest seisaks?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes