• Eesti

Uued tuulikud katavad 5500 majapidamise elektritarbe

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap February 2, 2013

Lääne Elu, 02.02.2013

Hanila saab lähiaastail uue tuulepargi, kokku kavandavad arendajad valda vähemalt seit­set uut tuulegeneraatorit nimi­väärtusega 2,3 megavatti.

Täiesti uut nelja tuulikuga parki (Tooma П) kavandab Esiverre Nelja Energia tütarette­võte Tooma Tuulepargid. Skinest Energiale on Esive­res välja antud ühe tuuliku ehitusluba, kaks luba on me­netluses. Tooma II tuulepargi detail­planeeringu kinnitas volikogu jaanuaris. Kõige rutem saab Tooma II valmis aasta-poolteise pärast.

“Arendaja võib ehitusloa taotluse kas või hommepäev sisse anda,” sõnas Hanila val­lavanem Arno Peksan. “Enne ehitusloa väljastamist ei saa tehasesse tellimust sisse anda, järjekord ise on aasta-poolteise pikkune,” ütles Peksar.

Tuulepargi detailplaneering on kinnitatud tingimusega, et enne ehitust tuleb saada ka kaitseministeeriumi heakskiit. Kaitseministeerium aga ei kooskõlasta Tooma tuulepargi laiendust enne, kui on hinna­nud praeguste tuulikute mõju uuele Muhu radarile, nii et ehi­tuse alguseni läheb aega, ütles Nelja Energia juhatuse liige ja tehnikadirektor Andrus Zavadskis.

Praegu on kogu vallas 26 tuu­likut koguvõimsusega veidi üle 50 megavati. Tooma II tuulepark annaks sellele lisaks 8 megavatti.

“Тооmа II prognoositav aas­tatoodang on 22 GWh, mis vas­tab umbes 5500 majapidamise aastasele elektrivajadusele,” ütles Zavadskis.

“Investeeringu suurust laias laastus võib arvestada rusika­reegli järgi, et ühe mega püstipanek maksab müjon eurot,” sõnas Arno Peksar.

Tooma II tuulepark on Too­ma I laiendus. Tooma I on ka­heksa 2megavatist Enercon E82 tüüpi tuulikut. Arendaja on sinna investeerinud ligi 26 miljonit eurot.

Hanila tuulepargid paikne­vad Virtsu poolsaarel ja Esive­res. Virtsus on 10 tuulikut. Seal on volikogu seisukohal, et roh­kem tuulikuid sinna ei mahu.nEsiveres asub 16 tuulikut. Sinna võiks Peksari sõnul põ­himõtteliselt püstitada planee­ritavatele lisaks veel viis.

Tuuleenergeetikal on Hanilas kokku kolm arendajat: Ees­ti Energia (2 tuulikut), Skinest Energia (4 tuulikut, 3 planeeri­misel) ja Nelja Energia (kokku 20 tuulikut, 4 planeerimisel). Skinest Energia kahe tuuli­ku taotlus tuleb arutusele veeb­ruari volikogus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes