• Eesti

Eesti ei toeta taastuvenergiaskeeme

Eesti uudised, Tuuleenergia, Väiketuulikud - eteap April 20, 2013

Eesti Päevaleht (LP), 20.04.2013

Päikesest, tuulest ja miks mit­te ka toidujäätmetest energia tootmine on kuum teema pii­ri taga, aga mitte eriti Eestis.

LP-s on viimase kuu jook­sul ilmunud mitu artiklit sel­lest, kuidas saaks päikese- ja tuuleenergiat kasutada kodus­te elektriarvete vähendami­seks. Et näidata, mis seisus oleme meie põnevate lahenduste otsimisel võrreldes teis­te Euroopa riikidega, kogusi­me uudiseid meilt ja mujalt.

• Eesti riik ei kavatse suuna­ta Euroopa Liidu 2014.-2020. aasta finantsvahenditest senti­gi taastuvenergia väikelahenduste, nagu väiketuulikute, päikesepaneelide, päikesekollektorite toetamiseks, kinnita­vad ametnikud.

• Aastail 2007-2013 on Ees­ti olnud Euroopa Liidu liik­mesriik, mis suunab taastuvenergeetikasse kõige vähem EL-i toetusi. Kui valitsus oma kavatsusi muutmata kujul jät­kab, jääb Eesti ka uuel perioo­dil punase laterna rolli.

• Eestis on kavas luua energiaühingud, mis annaksid tava­tarbijale võimaluse osaleda peale elektri tarbimise ka sel­le tootmises. Aprillis aruta­sid asja tuuleenergia tootjad. Eesti seadused ei soodusta veel elektrienergia kogukondlikku väiketootmist.

• London on jõudnud kokku­leppele koguda linna restora­nidest kokku kasutatud praa­dimis- ja friteerimisrasv ning suunata see rasvast elektrit val­mistavasse elektrijaama, mis alustab 2015. aastal tööd Ida-Londonis Becktonis.

• Stockholmis sõidab juba praegu suur osa busse ja takso­sid kompostist toodetud bio­kütusega. Komposti kogumist kavatsetakse laiendada ja tule­vikus tuleb erinevad toidujäätmed koguda eri värvi kottides­se. 2018. aastaks peaks sortee­ritama 50% toidujäätmeid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes