• Eesti

Mereala planeeringu arutelu mai algul

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap April 16, 2013

Hiiu Leht, 16.04.2013

Hiiu maavalitsus teatas, et äsja valmis Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu lähteseisukohta­de tutvustamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu.

Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi eelnõu avalik arutelu on reedel, 3. mail Hiiu maavalitsuse majas.

Planeeringu käigus käsitletakse tuuleparkide ja tuule-generaatorite võimalikke ehitusalasid, sadamaid, surfispordiks sobivaid alasid, rannaalasid puhkekohtadena, vajaduse korral saab teha ettepanekuid looduskaitseobjek­tide ja -alade kasutamistingimuste täpsustamiseks, samuti mere- ja rannaaladele ligipääsetavuse ja transpordiühendust tagavate kommunikatsioonide paiknemise kohta.

Planeeringuga määratakse Hiiu maakonnaga piirneval merealal mereruumi üldised kasutustingimused ning see on aluseks omavalitsuste üld- ja detailplaneeringute koostamisele ja projekteerimistingimuste väljastamisele merealadel.

Planeeringu koostavad OÜ Artes Terrae koostöös Tallinna tehnikaülikooli meresüsteemide instituudiga ja Alkranel OÜ-ga, mis viivad läbi ka keskkonnamõju stra­teegilist hindamist. Planeeringu korraldaja ja kehtestaja on Hiiu maavalitsus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes