• Eesti

Raasiku seminaril kõneleti tuulikutest, päikesepaneelidest, õhksoojuspumbast

Eesti uudised - eteap April 3, 2013

Sõnumitooja, 03.04.2013

Spetsialistid tutvustasid erinevaid energialahendusi nii era- kui kortermajadele.

Möödunud nädalal oli Raasiku raamatukogus vallavalitsuse al­gatusel energeetikaseminar. Räägiti erinevatest kütmisvõimalustest nagu kaugküte ja lo­kaalne ehk majapõhine küte, energia taaskasutusest elamus või hoones, väiketuulikutest ko­duaias ja päikesepaneelidest.

Enne seminari käisid mõned huvilised tutvumas Raasiku val­las registreeritud ettevõtte OÜ Bakeri ehitatud kahe väiketuulikuga Igavere külas.

Seminaril oli kuulamas ja kaasa rääkimas paarkümmend inimest, kelle hulgas nii neid, kes olid huvi pärast tulnud tut­vuma uute energeetikasuundadega, aga ka teisi, kellel on soov ja eesmärk mõni nendest tulevi­kus kasutusele võtta.

Millist kütet kasutada

Raven OÜ tegevjuht Tiit Ree­der rääkis küttevõimalustest: „Odava energia aeg on läbi. Kulusid saab vähendada majade soojustamisega ja õige kütte va­limisega. Hetkeline kokkuhoid võib osutuda pikemas perspek­tiivis ebaefektiivseks.”

MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsiooni (EESA) esinda­ja Aivar Paabo tutvustas alustu­seks MTÜd. EESA loodi kaks aastat tagasi tarbijate nõudmisel. Tekkis vajadus luua ühendus, mis koondaks ettevõtjaid ja eks­perte, kellel on teavet, oskusi ning kogemusi, et töötada välja erinevatele hoonetele energia­säästuks parimad tehnoloogili­sed lahendused.

„Eesti ehitiste seas on palju nõukogudeaegset pärandit ja sellega tuleb midagi ette võtta. Kuna oleme tehnikat arendanud, raiskame küttele vähem raha kui Lõuna-Euroopa,” rääkis Aivar Paabo.

Ta kõneles õhksoojuspumba eelistest teiste küttevõimaluste ees: „Katlad nõuavad küttematerjali olemasolu. Elektrikatel küll mitte, kuid on kallis ja an­nab ühekilovatise elektrienergia kulu eest sama koguse soojus­energiat. Õhksoojuspump on säästlik, sest ühe kilovati elekt­rienergia eest saab vähemalt kolm kilovatti soojusenergiat.”

Teiseks tõi ta välja ventilat­siooni tähtsuse ja korrashoiu: „Suur osa soojust lahkub majast ventilatsiooni kaudu. Majades, kus on plastikaknad või akende vahele pandud villa, ei pääse soojus sealtkaudu välja. Köögis olevaid vanu ventilatsiooniava­sid peab ise avama ja sulgema. Talvel tuleb inimestele meelde need küll kinni panna, aga sageli unustatakse kevadel uuesti lahti teha. Kui maja ei hinga, tekib niiskus ja hallitus.”

Õhksoojuspumbaga j alluta­takse toas olev soe õhk maha ja juhitakse uuesti majast välja. Investeering õhksoojuspumpadesse peaks tema sõnul ära tasu­ma umbes 10 aastaga. Pumpa saab paigaldada nii korter- kui eramajadele ja teistele hoonete­le.

Tuul ja päike

OÜ Bakeri juhatuse liige Anti Tiik selgitas, millised on võima­lused elektrituuliku paigaldamiseks koduaeda. Tuuliku puhul on kõige kriitilisem asukoha va­lik. Esiteks nõuab see piisava tuule olemasolu, teiseks ei tohi segada naabreid ja selle ümber peaks jääma vähemalt 400 meetrit vaba maad. Naabrite majale ei tohiks langeda tuuliku vari. Võimsuse peaks valima vastavalt sellele, milleks ja kui palju elektrit kasutatakse.

„Paljud inimesed vaatavad netis olevat tuuleatlast ja arves­tavad selle järgi tuuliku asuko­haga. Tegelikult ei ole see väiketuulikute puhul pädev. Tuleks teha kindlasti aastane tuulemõõtmine. Praegu on 88 prot­senti tuulikutest paigaldatud mõõtmiseta, kliendid on võtnud riski,” jutustas Anti Tiik.

Küsimusele, kas vastab tõele, et püstiste labadega tuulikud tee­vad vähem müra, vastas ta, et tuulikud, mis häält ei tee, ei too­da ka kuigi palju energiat. Uuriti veel, mis juhtub tuulikutega, kui tuul on liiga tugev ja kas need lülitavad end välja.

Anti Tiik vastas, et sõltub tuulikust ja sobiv tuleb valida asukohast lähtuvalt: tugeva­mate tuulepuhangutega kasvab tootlikkus. Asukohas, kus on palju tuulepuhanguid, tasuks va­lida tuulik, mis nende ajal töö­taks ja energiat toodaks.”

Ta selgitas ka, et kuigi on fir­masid, mis reklaamivad tuuli­kuid kui energiatootjaid, mis hooldamist ei vaja, siis tegelikult võiks iga paari aasta tagant ikka hoolduse teha.

Taastuvenergia OÜ juhatuse liige Sven Lõokene rääkis päi­kesepaneelidest. Neil on 25 aas­tane tehase garantii. Kõige toot­likumad on esimesed neli aastat, seejärel hakkab tootlikkus tänu UVkiirgusele vähenema. Um­bes 15 aastaga tasub investee­ring paneelidesse end ära ja järgmised 15 toodab niiöelda plussi. Seejärel tuleb need välja vaheta­da. Vanad paneelid võtab tootja tagasi.

Kes veel eramut ehitanud ei ole, aga mõtleb päikesepaneeli­de peale, tasub uurida, kas tohib kinnistule ehitada viilkatust. La­mekatusele mahub päikesepaneele vähe. Krunt peaks olema päikesele avatud ja paneelid tu­leks paigaldada lõunapoolsesse külge. Kagupoolset nurka peetakse paremaks kui edelat, sest sealt küljest paistab hommikune päike ja hommikuti on pilvi ä­hem. Parim katusekalle on 40-45 kraadise nurga all.

Küsiti, kuidas paneele lumest puhastada. Sven Lõokene vas­tas, et Eestis reeglina ei peagi puhastama, sest lumi libiseb al­la. Kui aga sulaga tekib siiski vajadus selle järele, saab kasutada vastavaid seadmeid, mis võ­tavad ühe päeva tootlikkuse ära. Mõistlik on kasutada siis, kui mitu päeva järjest on olnud päikeseline ilm.

Uuriti, kas paneele, mis üld­juhul kinnitatakse katusest veidi kõrgemale, saab ka niiöelda katusesse uputada. Sven Lõokene vastas, et saab, kuid Eestis ei ta­su see ära, sest on esiteks kal­lis ning teiseks väheneb tootlik­kus.

Küsimusele, kas tehnoloogia arenedes võib päikesepaneelide hind mõne aasta pärast langeda, vastas ta, et paneelid muutuvad efektiivsemaks ja see pigem tõs­tab hinda. Hinnamuutused on tingitud siiski kõikumistest tu­rul. Materjalid kallinevad.

„Hinnad langesid, kui käsitöö asemel hakati paneelide tootmiseks kasutama masinaid. Nüüd on Hiinas valmistatud paneelide hind juba tõusnud, sest Eurooa Liit kehtestas neile tollid. Hiina päikesepaneele ei soovita aga osta, sest meie kliimas tekivad neisse mikropraod ja tootlikkus kukub. Pakume Saksamaal too­detud paneele, mis vastavad klii­male,” lisas ta.

Seminari lõpus jõuti järeldusele, et kui rakendada erinevaid tutvustatud energiavõimalusi koos ühes majas, saab kulud viia miinimumini ning selleks ei pea olema passiivmaja. Esialgu teh­tavad investeeringud peaksid olema küll päris suured, kuid ta­suvad end ajapikku ära.

Bakeri OÜ tuulikute hinnad jäävad vahemikku 6152-33 248 eurot vastavalt võimsusele. Lisandub paigalduskulu.

Päikesepaneelide hinnad algavad 0,55 eurost/W. Lisandub pai­galduskulu.

Odavaimate õhksoojuspumpade hinnad algavad mõnesajast eurost. Seadmed moodustavad koguhinnast umbes 1/5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes