• Eesti

Ühendused soovivad taastuvenergia toetamist maapiirkonna väikefirmades

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap April 23, 2013

BNS, 23.04.2013

MTÜ Eesti Maaturism, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni EVEA, Liikumine Kodukant ja LEADER Foorum tegid esmaspäeval ühispöördumise majandus- ja kommunikatsiooniministri, põllumajandusministri ja keskkonnaministri poole.

Ühispöördumises tehti ettepanek algaval Euroopa Liidu finantsperioodil kavandada meetmed päikese- ja tuuleenergial põhineva elektrienergia tootmise toetamiseks maapiirkonnas tegutsevates mikro- ja väikeettevõtetes, sealhulgas turismiettevõtetes.

Toetuse saajateks võiksid ettepaneku kohaselt olla kõik maapiirkonnas asuvad mikro- ja väikeettevõtted, toetatavad oleksid investeeringud päikese- ja tuuleenergial põhinevate mikroelektrijaamade rajamiseks võimsusega kuni 100 kilovatti ning investeeringu toetuse määr võiks olla kuni 70 protsenti investeeringu summast.

“Eesti riik on seadnud endale ja võtnud Euroopa Liidu ees kohustused vähendada keskkonnasaastet ja suurendada taastuvenergia osakaalu. Erinevates riiklikes arengukavades on toodud välja taastuvenergia edendamise vajadus,” seisab pöördumises.

“Maaettevõtluse seisukohast on oluline asjaolu, et mikroelektrijaam võimaldab fikseerida oma toodangu ulatuses elektrienergia hinna pikaks ajaks,” märgitakse pöördumises. “Riigi seisukohast on oluline, et mikrotootmisseadmete toetusmeetmed võimaldavad kaasata eraisikute ja ettevõtjate vahendeid Eesti energiasektori jätkusuutlikumaks kujundamisel.”

Elektrienergia väiketootmine võimaldab pöördumise esitanute hinnangul suurendada maaelu jätkusuutlikust seeläbi, et energiasektori loodav tulu ja töökohad jäävad senisest enam maapiirkonda.

Ühispöördumise terviktekst on leitav siit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes