• Eesti

Valmis Hiiu mereala maakonnaplaneeringu KSH programm

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap April 9, 2013

BNS, 09.04.2013

Hiiu maavalitsuse teatel on valminud Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu.

Planeeringu eesmärgiks on määrata avaliku planeerimisprotsessi käigus Hiiu maakonnaga piirneval merealal mereruumi üldised kasutustingimused.

Planeeringu koostaja on Artes Terrae OÜ koostöös Tallinna tehnikaülikooli meresüsteemide instituudiga ning Alkranel OÜ-ga, mis viivad läbi ka keskkonnamõju strateegilist hindamist. Planeeringu korraldaja ja kehtestaja on Hiiu maavalitsus.

Praegu teadaolevatel asjaoludel ei ole ette näha otsest riigipiiriülese mõju esinemist, seisab maavalitsuse teates. Samas võivad planeeringus käsitletavad mereala kasutusviisid, eelkõige meretuulepargid ja tehniline taristu omada piiriülest mõju.

Planeeringu käigus käsitletakse selliseid teemasid nagu tuuleparkide ja tuulikute võimalikud alad, sadamad, surfialad, rannaalad puhkealadena, vajaduse korral ettepanekuid looduskaitseobjektide ja alade kasutamistingimuste täpsustamiseks, samuti ettepanekuid mere- ja rannaaladele ligipääsetavuse ja transpordiühendust tagavate kommunikatsioonide paiknemiseks.

Planeering on aluseks omavalitsuste üld- ja detailplaneeringute koostamisele ja projekteerimistingimuste väljastamisele merealadel.

Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi eelnõu avalik arutelu toimub 3. mail Hiiu maavalitsuses.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes