• Eesti

Europarlament hääletas 2030. aasta taastuvenergia eesmärgi poolt

Tuuleenergia blogi - eteap May 23, 2013

Strasbourgis, Euroopa Parlamendi täiskogul vastu võetud resolutsioon, kutsub üles kehtestama aastaks 2030 üle-euroopalist siduvat taastuvenergia eesmärki. Saksa kristliku-demokraadi Herbert Reuli eestvedamisel koostatud Resolutsioon „Taastuvenergia roll Euroopa energia siseturul“ rõhutab ühtlasi, et taastuvenergia mitte ainult ei panusta kliimamuutuste vastasesse võitlusesse ja Euroopa energiasõltumatusesse, vaid pakub ka olulist täiendavat keskkonnakasu läbi õhu saastatuse vähendamise, väiksema jäätmetekke ja veekasutuse.

Oma resolutsioonis kutsuvad Europarlamendi saadikud liikmesriike hoiduma järskudest muutustest taastuvate energiaallikate toetusskeemides, eelkõige vältima tagasiulatuvaid muutuseid toetusskeemides. Samuti kutsutakse Euroopa Komisjoni üles välja töötame juhised toetusskeemide muutmiseks selliselt, et need ei pärsiks investeeringute tegemist taastuvenergia sektorisse. Europarlament kutsub ka liikmesriike üles lõpetama subsiidiumite maksmise konkurentsi kahjustavatele ja keskkonnakahjulikele fossiilenergia allikatele.

MEP-d kutsusid liikmesriike ja Euroopa Komisjoni lühikese aja jooksul juba teist korda üles seadma 2030 aastaks siduv taastuvenergia eesmärk. Kahe kuu eest hääletasid MEP-d Strasbourgis Tzavela raportit EL energiamajanduse 2050. aasta tegevuskavast, mis tõdes ühtlasi, et senine 2020 aasta siduv õiguslik raamistik taastuvenergia edendamiseks on olnud edukas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes