• Eesti
  • English

Otsid tööd tuuleenergeetikas?

Tuuleenergia blogi - eteap May 10, 2013

Täna töötab Euroopas otseselt või kaudselt tuuleenergia valdkonnas ligikaudu 240 000 inimest ning see arv suureneb 2020 aastaks poole miljonini. Mis töökohad need on ning mis hariduse ja kogemustega tööotsijale või karjääriplaneerijale need sobivad? Keskkonnaalane värbamisagentuur Greenfish uuris kümmet enim nõutud ametikohta tuuleenergia tööstuses ning selgus, et tööandjad otsivad ennekõike projekti- ja müügijuhte ning insenere. Uuringu tulemusi tutvustati Euroopa tuuleenergia konverentsi EWEA2013 raames peetud karjääripäeval ning refereeris ka Wind Directions ajakiri.

Tuuleenergia TOP10 Most Wanted:

1. Meretuuleparkide vanemprojektijuht

Millised on tööülesanded? Korraldab rühma ressursse, kontrollib eelarvet ning vaatab üle konsultatsioonilepingute tingimused ja kokkulepped.

Millist kompetentsi tööandjad eeldavad? Vähemalt 5-aastane töökogemus tuuleenergia või offshore sektoris. Kõrge stressitaluvus ja head otsustamise, planeerimise, organiseerimise ning kommunikatsioonioskused. Valmisolek reisimiseks.

2. Kogenud meretuulikute kaablite projektijuht

Millised on tööülesanded? Tagab kaablitega seotud projektide elluviimise. Vastutab töörühma tulemuste eest ja kindlustab nende kõrge kvaliteedi ning ajakavast ja eelarvest kinnipidamise.

Millist kompetentsi tööandjad eeldavad? Teadmised veealustest ja maismaa kaablisüsteemide projektidest, hangetest ja installeerimisest. Kogemused ehituslepingutega ja meeskonna juhtimises.

3. Müügi- ja kliendihaldur

Millised on tööülesanded? Vastutab müügi ja võtmeklientide kasvu eest. Võib sisaldada tuuleparkide projektide juhtimist alates esimestest sammudest kuni ehituslubadeni.

Millist kompetentsi tööandjad eeldavad? Tehniline kompetents ja turu tundmine. Klientidele orienteeritud, ärilise mõtlemisega, suhteid väärtustav, 10 – 15 aastane müügialane töökogemus, soovitavalt tuuleenergia sektoris ning võõrkeelte oskus ning valmisolek reisimiseks.

4. Tuuleparkide paigaldusinsener

Millised on tööülesanded? Vastutab meretuulikute paigaldamise, samuti meeskonna töögraafikute ja inseneride töö kontrolli eest. Pakub insenertehnilist tuge.

Millist kompetentsi tööandjad eeldavad? Tehnikateaduse või laevaehituse kraad; 5-aastane töökogemus merenduses, allvee konstruktsioonide ja/või meretuulikute installeerimisel. Tunneb avamere transpordi ja installeerimise reegleid ja vajalikku tarkvara.

5. Tootmissüsteemi insener

Millised on tööülesanded? Kavandab ja uurib tootmisprotsessi vähendamaks tööjõukulusid ja suurendamaks tootmisefektiivsust.

Millist kompetentsi tööandjad eeldavad? Tootmis- või mehhaanikainseneri kraadi; 4 – 7 aastast töökogemust tööstusoperatsioonide juhtimise alal suures rahvusvahelises, tehnoloogilises või tööstuslikus organisatsioonis.

6. Tuuliku labade tootmisjuht

Millised on tööülesanded? Vastutab labade tootmise eest ning tagab kvaliteedi ja turvalisuse tootmisoperatsioonide ajal.

Millist kompetentsi tööandjad eeldavad? Vähemalt kaheksa aastase otsese tööstuse ja tootmisoperatsioonide tausta ning järelevalve kogemusega, eelistavalt elektrituulikutega seotult.

7. Tuuliku komponentide juhtimisseadmete insener

Millised on tööülesanded? Disainib elektrituulikute juhtimisseadmete osi/komponente. Täiustab olemasolevaid seadmeid ning viib uusi mudeleid sertifitseerimisse.

Millist kompetentsi tööandjad eeldavad? Kraad elektroenergeetikas. Lisaks viieaastane töökogemus juhtimisseadmete insenerina ja projekteerijana. Inglise ja saksa keele valdamine.

8. Maismaatuuleparkide arenduseinsener

Millised on tööülesanded? Hindab tuulepargi projekti tehnilist teostatavust, planeerib projekti erinevaid etappe ning juhib projekti elluviivat inseneride meeskonda.

Millist kompetentsi tööandjad eeldavad? Kogemus tsiviilehituses ja vastav kraad. Hea suhtlemisoskus; kasuks tuleb spetsiaalse tarkvara tundmine.

9. Meretuulepargi objektijuht

Millised on tööülesanded? Tagab ohutuse nii meretuulepargi ehituse ajal kui ka järgselt. Kavandab ja koordineerib meretuulepargi ehitusala meeskonda ja ressursse, teostab tuulepargi paigalduse, hoolduse ja teeninduse ülesanded.

Millist kompetentsi tööandjad eeldavad? Edukas staaž keskastmejuhina või juhatajana rahvusvahelises ettevõttes koos kliendi- ja tootmisfookusega. Inglise keele valdamine.

10. Keskkonnakoordinaator

Millised on tööülesanded? Tagab, et nii tuulepargi ehituse ajal kui ka järgselt rakendatavad abinõud on piisavad leevendamaks keskkonnariske. Juhendab ja kontrollib operatiivmeeskondi keskkonnanõuete täitmise alal.

Millist kompetentsi tööandjad eeldavad? Insenerikraad ja 7 – 10 aastane keskkonnajuhtimissüsteemide töökogemus. Projektijuhtimise oskused ja käed-külge suhtumine. Oskus motiveerida.

 

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes