• Eesti
  • English

Elektri aastane kogutoodang vähenes mullu seitse protsenti

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap June 7, 2013

BNS, 07.06.2013

Elektri kogutoodang Eestis oli statistikaameti andmeil möödunud aastal ligi 12 teravatt-tundi ehk seitse protsenti vähem kui aasta varem, taastuvatest energiaallikatest toodeti mullu ligi neljandiku jagu rohkem elektrit kui aasta varem.

Elektri kogutoodangu vähenemist võrreldes 2011. aastaga mõjutasid soodsamad elektrienergia impordivõimalused Põhjamaadest ja vähenenud eksport, teatas amet.

Import Soomest moodustas 2012. aastal kogu impordist 60 protsenti ja sealt imporditi 2011. aastaga võrreldes üle kolme korra rohkem elektrit. Kuigi Eesti ekspordib elektrit endiselt suures koguses, vähenes elektrienergia eksport 2011. aastaga võrreldes kuus protsenti.

Taastuvelektri toodangu kasvu mõjutas enim puitkütustest saadud elekter, mis kasvas 2011. aastaga võrreldes ligi kolmandiku ja moodustas taastuvelektrist 68 protsenti. Tuuleenergiatoodang suurenes 2012. aastal varasema aastaga võrreldes ligi viiendiku.

Kui elektrijaamades vähenes põlevkivi tarbimine kaheksa protsenti, siis õlitehastes põlevkiviõlitoodangu kasvu tõttu tarbimine suurenes. Sealjuures jäi põlevkivitoodangu maht 2011. aastaga võrreldes samaks. Möödunud aastal kasvas põlevkiviõlitoodang varasema aastaga võrreldes seitse protsenti, kusjuures eksporditi 80 protsenti toodangust. Üle kolmandiku eksporditud põlevkiviõlist läheb Hollandisse ja üle viiendiku Belgiasse.

Eurostati andmetel oli taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises Euroopa Liidu liikmesriigiti väga erinev. 2011. aastal oli osatähtsus suurim Rootsis, kus see ulatus 46,8 protsendini, ning väikseim Maltal ja Luksemburgis, vastavalt 0,4 protsenti ja 2,9 protsenti. Eestis oli see suhtarv 25,9 protsenti. Eesti oli esimene liikmesriik, kus ületati 2020. aastaks seatud eesmärk, mille järgi tuleks elektri lõpptarbimisest taastuvenergiast 25 protsenti.

Elektri kogutoodangu andmeid kogub statistikaamet kõikidelt elektrit tootvatelt ettevõtetelt, nii nendelt, kes edastavad toodangu võrguettevõtetele kui ka nendelt, kes toodavad oma tarbeks. 2012. aastal oli valimis 60 ettevõtet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes