• Eesti

Neupokojevi madalale tuuleparki ei tule

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap June 18, 2013

Hiiu Leht, 18.06.2013

Hiiumaa lähedale rannikumerre kavan­datavate tuuleparkide rajamisega kaas­nevate keskkonnamõjude hindajad teatasid pärast kaheaastast pausi, et arendaja loobub tuulepargi ehitami­sest Neupokojevi madalale.

Teade, et AS Nelja Energia kavandab vaid mõne kilomeetri kaugusel Kalana sadamast asuvale Neupoko­jevi madalikule suurt tuuleparki, tõi 2011. aasta suvel keskkonnaministeeriumi paarkümmend protestikirja. Kõpu poolsaare lõunatipus Hirmuste külas elav helilooja Erkki-Sven Tüür kirjutas oma pöördumises, mille all­kirjastas hulk tuntud kultuu­ri- ja ühiskonnategelasi, et otsus “rajada tööstusmaastik imekauni loodusega Kõpu poolsaare lähedale ja Ristna neeme lummava merevaate ette on sama häbiväärne, kui hakkaksime oma eluruumi kasutama tualettruumiga samal sihtotstarbel”.

Kõik organisatsioonid ja üksikisikud, kes protestisid tuuleelektrijaama rajamise vastu Kõpu poolsaare tipus asuvale Neupokojevi ma­dalikule, said vastuse kätte nüüd.

Kirjas tänatakse ettepane­kute ja kommentaaride eest ning teatatakse, et arendaja on loobunud Neupokojevi madalale tuulepargi arendamisest ja uute kavade kohaselt asub lähim avamere tuulepark Kõpu poolsaare rannikust 12 km kaugusel. “See vähendab oluliselt või­malikku visuaalset mõju,” selgitavad vastuse koostajad – keskkonnamõjude hindami­se (KMH) juhtekspert Aune Aunapuu, koordinaator Leili Järv ja arendaja esindaja Siim Paist.

Samas märgitakse, et tuuleparkide asukohti muu­deti just KMH avalikustami­se käigus laekunud kirjades esitatud ettepanekute tule­musena.

Kalana külaseltsi aktivist Tarmo Kriis ütles, et Nelja Energia ebaõnnestunud kat­se hõivata Hiiumaa ranriikumeri tõestab, et Kõpu küla­dest ei ole võimalik teerulliga üle sõita. “Hiiumaa ranniku-meri peab jääma puutuma­tuks,” kinnitas Kriis.

Kirjas teatatakse, et arendaja on arvestanud ka Eesti Looduse fondi poolt Kõpu poolsaare piirkonnas 2012. aastal läbiviidud uuringute tulemustega.

Lisaks märgitakse, et ar­vesse võetakse ka koosta­misel oleva Hiiumaa merealade teemaplaneeringu tulemused.

Uus on KMH läbiviija, AS Ramboll Eesti, mis teeb seda koostöös Tartu ülikooli Eesti mereinstituudiga. Täiendav KMH aruande avalik välja­panek ning arutelu on kavas korraldada aasta lõpus.

Kolm korda kaugemale

Avameretuuleparkide aren­daja ASi Nelja Energia juha­tuse esimees Martin Kruus lubas pärast kohalike elanike ägedat vastuseisu, et Kala­na sadama lähedal asuvale Neupokojevi madalale tuule-elektrijaama sektsiooni ei tule. Keskkonnamõjude hindajad pakkusid tunamullu, et selle võiks sinna ehitada sellegipoolest, nihutades lähimad tuugenid Ristna rannikust 8 km kauguse­le. KMH algvariandis asus tuulepargi Neupokojevi sekt­sioon Kalana sadamast 3,8 km kaugusel.

Nelja Energia alustas Hiiumaa rannikule avamere tuulepargi arendust 2006. aastal, mil moodustati ka spetsiaalne projekti ettevõte Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ. Kavas on püstitada u 200 elektrituulikut, mille ühikvõimsus on 3-5 MW ja tuulepargi kavandatav koguvõimsus u 700 MW. Algselt kavandati tuulepark rajada kolmest tuulikute rühmast ehk sektsioonist koosnevana Hiiumaast põhja, loodesse ja läände jäävatele Apollo, Vinkovi ja Neupokojevi ma­dalatele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes