• Eesti

Euroopa energiahiid tahab kehtestada uue maksu, mis teeniks musta energia huve

Maailma uudised - eteap July 3, 2013

Äripäev (Tööstus), 03.07.2013

Juunikuu keskel meedias ilmunud usutluses kutsus Euroopa ühe suurema energiatootja RWE juhatuse liige Leonhard Birnbaum üles kehtestama elektritootmisvõimsustele riiklikud võimsustasud.

Leian, et selline samm töötaks vastu Euroopa Liidu ühisturule ning suurendaks energiatarbijate niigi suurt maksukoormust.

Võimsustasud aitavad täita fossiil- ehk musta energia tootjate taskuid ning pärsivad investeeringuid uutesse tootmisvõimsustesse.

Võimsustasu apologeedid kutsuvad üles kehtestama tarbija taskust makstavaid toetusi tootmisvõimsuse kättesaadavuse eest turul, kuna nad on “mures”, et ainult energiamüügile keskendunud turud ei taga investeeringuid tootmisse sellises mahus, mis on vajalik varustuskindluse tagamiseks ka kaugemas tulevikus.

Kui varem võis väita, et informatsiooni võimsustasude kehtestamise mõjude kohta polnud piisavalt, siis praegu on. Poole aasta eest avaldas Euroopa Komisjon teatise “Toimiv energiaturg” (“COM (2012) 663 final”).

Teatises seisis, et komisjoni arvates moonutavad võimsuse tagamise mehhanismid üleeuroopalist hinnasignaali ja tõenäoliselt soosivad energiatootmisel fossiilkütuste kasutamist mitmekesisemate taastuvenergiaallikate asemel (mahus, mis ületab elektrisüsteemide tasakaalus hoidmiseks vajaliku taseme).

Seetõttu võivad niisugused mehhanismid takistada CO2-heitmete vähendamise ja ressursitõhususe eesmärgi saavutamist.

Pärsib taastuvenergeetika arengut. Ühtlasi leidis komisjon, et võimsuse tagamise mehhanismid ei garanteeri piisavat tootmist ega varustuskindlust ning kipuvad investeerimissignaale moonutama.

Sellisel kujul võivad need meetmed häirida piiriülest kaubandust ja konkurentsi, kuna võivad sulgeda liikmesriikide turud mujal Euroopa Liidus toodetud energiale ning moonutada tootmisvõimsuste paigutust siseturul.

Riiklikud võimsuse tagamise mehhanismid võivad suurendada kõigi liikmesriikide kulusid, sest need ei lase tootmisvõimalusi parimal võimalikul viisil kasutada ja vähendavad piiriülest paindlikkust. Progressiivsed turuosalised propageerivad tarbijatele vähem kulukat lahendust.

Nii näiteks esines Eleringi korraldatud seminaril 3. juunil Fortumi esindaja üleskutsega tarbijatele kulukate võimsustasude asemel integreerida energiaturge senisest enam, rajada rohkem võrguühendusi liikmesriikide vahel, arendada välja turud elektrienergia bilansivõimsustele ning rakendada nn tarkasid võrke selleks, et tarbijad, nii suured kui ka väikesed, saaksid paindlikult reageerida elektri hinna kõikumisele.

Elektriturg vajab rohkem läbipaistvust.

Euroopa Komisjon näeb lahendustena näiteks tippkoormuse vähendamise meetmeid, impordi suurendamist sobivate võrguühenduste kaudu ning nõudluse poole ettevõtjate ja jaetarbijate lihtsamat osalemist turul.

Lisaksin juurde, et oluline on suurendada turu läbipaistvust, harmoniseerida turureeglid ning luua peale nn energia-ainult-turgude lisaturge sagedus-, pinge- ja n-ö hädaolukordade teenustele.

Saksa energiahiiu propaganda võimsustasude kehtestamiseks on igati loogiline. RWE toodab 70% elektri- ja soojusenergiast keskkonnakahjulikust söest (taastuvenergia osakaal 2,4%) ning paiskab õhku lausa 7% kogu Euroopa Liidu CO2-heitmetest.

Lisamaks ühe ettevõtte huvides. Loomulikult sooviks RWE, et ettevõtte tootmisvõimsustele peale makstaks ning et seda nii Saksamaal kui ka Nordpooliga liitunud riikides (nagu Eesti) tehtaks.

Iseäranis Nordpooliga liitunud riigid eelistavad ennekõike turupõhiseid lahendusi ja pole seni erinevalt paljudest euroliidu riikidest kulukaid võimsustasusid kehtestanud.

Energiatarbijad ei vaja lisamaksu toetuste kõrval, mida musta energia tootjad varjatult saavad, vaid lahendus on ühtsem Euroopa energiaturg.

Maksumaksja koormus musta energia toetamisel ähvardab niigi kasvada, sest Eesti Energia soovib riigieelarvest kokku miljardit eurot – samuti põlevkivienergia tootmise arendamiseks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes