• Eesti

Siff: Hiiumaa ja Saaremaa vahelise tuulepargi rajamine algab kõige varem seitsme aasta pärast

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap July 25, 2013

E24, 25.07.2013

Suurärimees Endel Siffi ettevõte Baltic Blue Energy soovib Hiiumaa ja Saaremaa vahele rajada tuulepargi. Kuna tegu on nii mastaapse ettevõtmisega, võib ehitustegevus Siffi sõnul alata alles kõige varem seitsme aasta pärast.

Vastab Endel Siff

Millises faasis on tuulepargi rajamine Hiiumaa ja Saaremaa vahele?

Projekt on hetkel algfaasis: Elering on väljastanud tehnilised tingimused Hiiumaa avamere tuuleelektrijaama elektrivõrguga liitumiseks ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) on antud avaliku veekogu tuuleelektrijaamaga koormamise hoonestusloa taotlus. Oleme saanud tagasisidet MKM-lt, kes on kätte saanud Keskkonnaministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, Veeteede Ameti, Lennuameti ja Muinsuskaitseameti põhjendatud arvamuse hoonestusloa menetluse algatamiseks või algatamata jätmiseks.

Millal loodate ehtustöödega alustada?

MKM’i vastas, et Hoonestusloa menetluse algatamine ei ole põhjendatud enne, kui Hiiu ja Pärnu maakonnaga piirnevate merealade maakonnaplaneeringud on kehtestatud, kuivõrd planeeringute eesmärgiks on määrata avaliku planeerimisprotsessi käigus mh Hiiu maakonnaga piirneval merealal mereruumi üldised kasutustingimused.

Kuna maakonnaplaneeringu koostamise protsess on avalik ning sellesse kaasatakse ka puudutatud kohalikud omavalitsused, asutused ja organisatsioonid, võib Hiiu maakonnaga piirneva mereala planeeringu kehtestamine tõenäoliselt jääda 2016. aastasse.

Kuna tegemist on suuremahulise projektiga ning huvitatud osapooli on palju, siis kooskõlastusprotsess vajalike otsuste ja nõusolekute saamiseks saab olema pikaajaline. Kooskõlastamisesks võib pärast hoonestusloa menetlusse võtmist reaalselt kuluda kuni 5 aastat. Arvestades eelmainitut ei ole ehitustööde alustamine enne 2020. aastat mõeldav. Sobilik näide on siinkohal 4energia avamere tuulepargi projekt Hiiumaa rannikul, mille arendus algas aastal 2006 ning mis siiani pole veel ehitusfaasi jõudnud.

Millised takistused võivad tekkida majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt?

MKM vahendab erinevate riigisasutuste arvamust, seega MKM-ga otseselt takistusi ilmselt ei teki. Kõige tõenäolisemalt kärbitakse alasid, mida oleme tuulepargi rajamiseks taotlenud.

Kas olete määratlenud ka miinimumvõimususe, millest vähem ei ole mõtet tuuleparki rajada?

Lubatud ja miinimumvõimsustest on hetkel vara rääkida.

Kui pikk on investeeringu tasuvusperiood?

Kui projekt läheb käima, siis investeeringu maht saab olema väga suur. Oleme leidnud potentsiaalseid koostööpartnereid, kuid kõik võimalused on veel lahtised.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes