• Eesti

Tanklas avati tuulegeneraator

Eesti uudised, Tuuleenergia, Väiketuulikud - eteap July 1, 2013

Harju Elu, 28.06.2013

Üha kallinev elektrihind sunnib inimesi kas kokku­hoiule või uusi lahendusi ot­sima. Vääna-Vitis tegutseva kütusefirma Euro Oil tankla varustati hiljaaegu väikesemõõdulise tuulegeneraatoriga, mis vähendab igakuist elektriarvet.

Juunikuu teisel poolel võis Ran­namõisa tee ja Viti-Kiia tee ristil asuvas bensiinijaamas täheldada vilgast ehitustööd. Suvel tava­liseks saanud tee-ehituse asemel tegeleti Euro Oilile kuuluvas Vääna-Viti tanklas hoopiski rohe­lise mõttelaadi juurutamisega. Üle Eesti 18 teenindusjaama omav kütuseettevõte püstitas just nimelt Harku valda oma esimese tuulegeneraatori, mis varustab kõrvalasuvat tanklat puhta ja taastuva elektrienergia­ga.

“Kütuse müük ja kauplus nõuavad tahes-tahtmata elektri­energiat ja üha kallinevate hin­dade tõttu proovisime leida asendust põlevkivist toodetud elektrienergale,” sõnas Euro Oili nõukogu esimees Arno Hirtentreu, kelle sõnul on puhtama elukeskkonna tagamine üks ettevõtte peamisi eesmärke.

Toodetud Eestis

Idee kasutada tuult elektri tootmiseks tulenes Viti külas asuva tankla põllupealsest ja seeläbi soodsast asukohast.

Tuulegeneraatori püstitamine ei toimu üleöö ja selle rajamiseks tuleb läbida kindlad etapid. Kui suuremõõdulise tuulepargi ehita­mine peab olema kooskõlas üldplaneeringuga ja nõuab de­tailplaneeringut, siis Rannamõisa tee ääres asuva bensiinijaama 10-kilovatine generaator on mik-rotuulik, mille nõuded on leebe­mad. Hirtentreu sõnul kulus kogu projektile ideest kuni teostu­seni umbes üks aasta, kuid kooskõlastuste hankimise ja ehitus­lubade taotlemisega tegeles täie­ikult tuulikute valmistamisega tegelev Konesko AS.

“Importtoodangu asemel valisime Konesko just nimelt seetõttu, et tuulegeneraatorid on kvaliteetsed ja arendustegevus ning tootmine toimub Eestis,” ütles Hirtentreu.

Erinevad arvamused

Arno Hirtentreu sõnul ei ole Euro Oilil plaanis kõiki tanklaid tuulikutega varustada, kuna neid ei ole sobilik ega ka võimalik püstitada linna tingimustes elu­rajoonide lähedusse. “Viti tankla ümbruses on ärimaa ja praegune asukoht on tuulegeneraatorile igati sobilik,” ütles ta. Positiivset vastukaja leidis projekt ka Harku vallamajas, kus Hirtentreu sõnul soositakse rohelist mõtteviisi.

Kuna Harku valla inimesed ja ettevõtted on keskonnatead-likud, siis kooskõlastamisel üldi­selt tõrkeid ei tekkinud, kuid oli ka üksikuid kõhklejaid.

10 kuni 12 aastaga end ta­suva tuuliku suhtes on Hirtentreu optimistlik. “Et olla innovatiivne, tuleb ajaga kaasas käia,” sõnas ta. “Tänu kahesuunalisele lahen­dusele kasutame ise nii palju elektrit, kui vajame, kuid ülejää­nu müüme elektrivõrku tagasi.”

Tuuleenergia Eestis

• Tänavu on Konesko AS rajanud Eestisse kuus 10-kilovatist TUGE-lO tuulegeneraatorit. Selle kõrgus maapinnast on 18 meetrit.

• Viti külla püstitatud tuulegeneraatori kogu­maksumus oli ligi 45 000 eurot.

• TUGE-10 tuulik tasub end ära 10-12 aasta jooksul, selle oodatav eluiga on 20 aastat.

• Mullu tootsid tuulikud üle Eesti 448 GWh energiat, mis moodus­tas 5, 5 protsenti kogu elektritarbimisest.

• Tuulevaikse ilma korral saadakse energia elekt­rivõrgust, ületoodangu puhul antakse elektri­energia võrku tagasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes