• Eesti

Tööstusökoloogia bakalaureus soovitab rajada väikseid maismaa tuuleparke ning suuri meretuuleparke

Tuuleenergia blogi - eteap July 1, 2013

Eesti võiks tuuleenergiat arendada rajades maismaal väikseid, kuni viie tuulikuga tuuleparke ning merel suuri tööstuslikke meretuuleparke. Sellisele tulemusele jõudis 2013 aasta kevadel Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledži bakalaureuse tööstusökoloogia eriala cum laude lõpetanud Siim Kilki oma lõputöös „Tuuleenergeetika keskkonnamõjud“.

Töö eesmärkideks oli välja tuua kõikvõimalikud tuuleenergeetika keskkonnamõjud ja võrrelda neid teiste elektritootmistehnoloogiate keskkonnamõjudega. Tuli välja, et tuulikud on laias laastus sama keskkonnasõbralikud kui päikese- ja hüdroelektrijaamad. Biomassi- ja tuumaenergeetika keskkonnamõjud jäid õige pisut maha parimatest tuulikutest ning fossiilkütuste energeetika on silmanähtavalt keskkonnakahjulikum eelpoolnimetatutest. Fossiilkütustel põhinevate soojuselektrijaamade kasvuhoonegaaside kogused ühe toodetud energiaühiku kohta pole ainuke välja toodud kahjulik aspekt – nad kasutavad rohkem vett kui taastuvenergial põhinevad elektritootmisviisid ning nende tõttu hukkub ka rohkem linde ühe toodetud kilovatt-tunni elektrienergia kohta kui taastuvenergeetikas.

Töö autor soovitab rajada väikseid, kuni viie tuulikuga maismaatuuleparke, mis oma väiksuse tõttu ei häiri inimesi ega ole ohuks loomastikule. Peaks eelistama tugeva tuulega alasid, et rajatud tuulepargid ennast ära tasuksid ja võimalikult palju rohelist elektrit toodaksid. Muidugi on positiivne, kui ka eraisikud oma maatükkidele väikseid või suuremaid elektrituulikuid püstitavad.

Lisaks väikestele maismaatuuleparkidele peaks eelistama ka suurte avameretuuleparkide rajamist, sest seal saab kasutada suurema võimsusega tuulikuid, millel ühe toodetud kilovatt-tunni elektrienergia kohta on keskkonnamõjud väiksemad. Samuti jäävad need eemale tihedast inimasustusest ning on seetõttu visuaalselt vähem silmatorkavad ja nende tekitatud nii madalsageduslik kui ka kuuldav müra ei jõua tavainimesteni. Meretuulepargid tekitavad ka uusi elupaiku mereelustikule, mistõttu kasvab mere liigi- ja elurikkus.

Kuna töö on ülevaade kõikvõimalikest tuulikute tekitatavatest keskkonnamõjudest, siis töötas autor läbi kümneid teadusartikleid, uuringuid ja analüüse. Teaduslikele väidetele tuginedes on jätkusuutliku ja välisriikidest sõltumatu energiaportfelli saavutamiseks vaja investeerida tuule-, päikese-, hüdro- ja teistesse taastuvenergialiikidesse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes