• Eesti

Tuuleenergia klaster kuulutas välja hanke väiketuulikute mastikõrguse analüüsiks

Tuuleenergia blogi - eteap August 1, 2013

NB! Hanke tingimusi on muudetud! Uus pakkumuste esitamise kuupäev on 20.09.2013.

Viimasel ajal on suurenenud inimeste huvi energia tootmise vastu ning elektrihinna kasvades lisandub üha rohkem neid peresid, kes enda vajamineva elektri väiketuuliku ja päikesepaneeli abil ise genereerivad. Eesti on pika rannajoonega ning tuultele avatud maa, mis teeb siin tuuleenergia tootmise nii tööstuslikul kui väiketarbija tasandil väga atraktiivseks. Tuulikutele ideaalseima asukoha leidmisel on aga mõningad reeglid, mille vastu eksimisel tõdeb tuuliku omanik peale seadme soetamist ja püsitamist peagi nõutult, et see ei tooda piisavalt või halvimal juhul ei hakka üldse töölegi. Lisaks tuulerikka ja turbulentsivaba asukoha leidmisele on võtmeküsimuseks tuuliku masti kõrgus. 

Et tuulekiirus ja kvaliteet paranevad kõrgemale tõustes oluliselt, tuleb väiketuulikule alati valida maksimaalselt kõrge mast. Oluline on panna tuulik kõrgemale läheduses olevatest takistustest. See tähendab, et kui tuulik püstitatakse näiteks metsasele alale, siis peab vajalik mast ulatuma kõrgemale ka puulatvadest.

Teisalt on masti ja seega ka kogu kodutuuliku maksumuse suurenemine otseselt seotud masti kõrgusega. Arvestama peab ka sellega, et tuuliku hooldamiseks on tuuliku mehhanismide juurde vaja ohutult pääseda, mis võib piirata planeeritava masti kõrgust. Nii ongi juba Eestis hakanud tekkima näited, kus kodutuulikud paigaldatakse liiga madalale.

Milline siis on optimaalne väiketuuliku masti kõrgus? Selle teadasaamiseks ja näitlikustamiseks kuulutab tuuleenergia klaster välja hanke eesmärgiga analüüsida kahe Eestis reaalselt eksisteeriva väiketuuliku tootlikkust nende praegusel ja kõrgemal töökõrgusel. Töö tulemusel saab nii praegustele kui ka tulevastele väiketuuliku omanikele, aga ka Eesti tuulikutootjatele ja -müüjatele soovitada optimaalset masti kõrgust arvestades lisanduvat energiahulka ja masti maksumust. Et tuuleenergia klastri üks eesmärkidest on lähendada kõrgkoolide teadureid-tudengeid ettevõtetele ning tuuleenergia reaalsetele küsimustele, siis on nimetatud hankel oodatud osalema just ülikoolid ja nende inimesed.

Töö teostamist finantseerivad tuuleenergia klastri partnerid ning Euroopa Regionaalarengufond ja Tallinna Ettevõtlusamet klastrite programmist.

***
Tuuliku ümbruse maapinna iseloomustamiseks kasutatakse kareduse tegurit, mille abil saab eeldada tuule erinevust vertikaalses tasapinnas. Vaata abivahendit kõrguse, kareduse ja tuulekiiruse vahelise seose arvutamiseks: www.wind-data.ch/tools/profile.php.

 

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes