• Eesti

Aburisse võib tulla kavandatust kõrgem tuulik

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap September 11, 2013

Virumaa Teataja, 11.09.2013

Ehkki osaühing Green Electric sai juba eelmise aasta lõpus loa püstitada Väike-Maarja valda Aburi külla elektrituulik ning kavatses hakata tänavu seal elektrienergiat tootma, ei ole töödega veel alustatud, sest ettevõtja soovib paigaldada algselt plaanitust kõrgema torniga tuulegeneraatori.

Väike-Maarja vallavolikogu otsustas viimasel koosolekul algatada Aburi külas Tuuliku maaüksusel uue detailplaneeringu, taotluse selleks esitas OÜ Green Electric.

Ettevõtja soovib paigaldada Tuuliku maaüksusele tuulegeneraatori, mille kõrgus on maksimaalselt 145 meetrit.

Väike-Maarja vallavolikogu kehtestas tuulepargi detailplaneeringu mullu 27. detsembril. Detailplaneeringuga kavandati Aburi külla Tuuliku katastriüksusele paigaldada elektrituulik, rajada kaabelliin ning juurdepääsutee tuulikuni Rakvere–Väike-Maarja–Vägeva maanteelt. Elektrituuliku võimsuseks nähti ette 1,8 MW ning ehitise maksimaalseks kõrguseks – torn ja laba kokku – 130 meetrit.

Praegu on detsembris kehtestatud detailplaneering jõus ning see muutub automaatselt tühiseks, kui kehtestatakse uus planeering.

“Kuna tuulepargi arendus on võtnud pikemalt aega kui tehnoloogia areng, siis tuuliku tarnijast Taani tehasel ei ole enam varasema mõõduga torni pakkuda,” selgitas OÜ Green Electric Väike-Maarja vallavalitsusele saadetud kirjas.

Ettevõte lisab, et tehasel on uutes­t metalltornidest pakkuda 105 meetri kõrgune torn, mida soovitakse Aburisse püstitada, kuid praegune detailplaneering ei võimalda seda kasutada.

Püstitatava tuulegeneraatori mudel, tüüp ja võimsus jääksid samaks.

OÜ Green Electric on saanud kooskõlastuse kaitseministeeriumist, mis lubab esialgu kavandatust kõrgema tuuliku püstitamist juhul, kui Aburis hakatakse tuuleenergiat tootma ainult ühe generaatoriga.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla selgitas, et seadusest tulenevalt ei saa ehitusluba muuta, minnes vastuollu kehtiva detailplaneeringuga ning seepärast tuli algatada uus.

Kõik protsessid tuleb läbida uuesti, mis tähendab nii detailplaneeringu koostamist, keskkonnamõjude hindamist ning uuringuid kui ka dokumentide avalikustamist.

Kui laekub olulisi ettepanekuid, siis korraldatakse kindlasti ka avalik arutelu.

“Oluline on hinnata, millised on võimalikud mõjud tuulikule 15 meetri lisandumisel. Täna võib ehitada vana ehitusloa alusel kuni 130meetrise tuuliku, kuid võimaluse kõrgema püstitamiseks saab anda ainult vallavolikogu uue detailplaneeringu kehtestamisega,” rääkis Kesküla.

Vallajuhi sõnul on ettevõtja ise nõus tuulepargi detailplaneeringu protsessi finantseerima.

OÜ Green Electric soovib rajada tuuleelektrijaama hajaasustusalale, mis jääb Väike-Maarjast Rakvere suunas sõites Aburi külast möödudes paremal paikneva metsa serva, maanteest umbes kilomeetri kaugusele, kust lähima elumajani on umbes 850 meetrit.

Planeeringualale, kuhu elektrituulik soovitakse püstitada, ei jää ei Natura 2000 võrgustiku ala ega väärtuslikke maastikke, samas on võimalus elektrivõrguga liituda Kullenga alajaamas.

Plaan kahe valla piirile tuuleelektrijaam rajada ei meeldinud Tamsalu vallas asuva Kullenga küla elanikele, keda pani muretsema eelkõige müra ja vibratsiooni mõju inimeste heaolule.

Detailplaneeringut kehtestades seadis Väike-Maarja vallavolikogu kasutusloa saamise tingimuseks, et pärast tuuliku püstitamist tuleb hinnata reaalset mürataset, mis peab vastama normidele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes