• Eesti
  • English

Väike-taastuvenergia saab tulevase energiapoliitika nurgakiviks

Tuuleenergia blogi - eteap September 20, 2013

Euroopa Parlament kutsub värskes resolutsioonis Euroopa Komisjoni üles uurima mikrotootmise võimalusi tulevikus ning võtma arvesse mikrotootmise rolli Euroopa energiapoliitika tulevastes õigusaktides, näiteks 2030 kliima-ja energiapaketis. Kuigi Euroopa Parlament on seda ka varem teinud, on siiani pööratud mikrotootmisele vähe tähelepanu.

Väikesemahuline ja hajutatud energiatootmine näiteks väiketuulikute abil annab kodumajapidamistele ja väikese ning keskmise suurusega ettevõtetele nii linna-, kui ka maapiirkondades võimaluse muutuda passiivsetest tarbijatest energiasektori aktiivseteks osalejateks, omandades nii ka suuremat kontrolli oma energiakasutuse üle.

Parlamendiliikmed märgivad, et ulatuslik mikrotootmise kasutuselevõtt aitab kaasa üleminekul tsentraliseeritud energiasüsteemilt rohkem hajutatud ja paindlikule süsteemile, mis on vajalik saavutamaks Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitika eesmärke.

Vastuvõetud resolutsioon viitab olemasolevatele takistustele, mis piiravad mikrotootmistehnoloogiate kasutuselevõttu. Nendeks on näiteks suured esialgsed investeerimiskulud, haldusmenetluste keerukus ja vähene teadlikkus energia ja kulude kokkuhoiust, mida need tehnoloogiad pakuvad. Sellepärast kutsuvad parlamendiliikmed resolutsioonis üles koostama soovitusi, kuidas lihtsustada ja lühendada haldusmenetlusi keskendudes eelkõige one-stop-shop menetluse loomisele. Lisaks nõuavad nad, et komisjon viiks läbi mikrotootmise potentsiaalse võimsuse hindamise ning tagaks, et väike-taastuvenergia seadmed saaksid Euroopa Liidu fondidest, sh struktuurifondidest toetust.

Kõik olemasolevad takistused riiklikest õigusaktidest tuleb kõrvaldada, et hõlbustada individuaalsete ja ühiste mikrotootmisprojektide rahastamist. Samuti tuleb luua uusi finantsteenuseid – näteks mikrokrediidi võimalus, et pakkuda erinevaid võimalusi inimestele taastuvenergia seadmete soetamiseks, ütleb resolutsioon.

Resolutsiooni terviktekst on kättesaadav siin.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes