• Eesti

Nelja Energia kasvab

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap October 29, 2013

Hiiu Leht, 29.10.2013

Tuuleenergiaettevõte Nelja Energia tahab lähikuudel kaasata 200 miljonit eurot lisakapitali ja korral­dab koos partneri­tega Hiiumaal Eesti esimese meretuuleenergia konverentsi.

Lähema kahe-kolme aasta jooksul on ettevõtte edasi­seks arenguks vaja inves­teerida ligi 200 miljonit eurot ja ettevõte uurib lähikuudel võimalusi investorite ringi laiendamiseks ning rahvus­vahelistelt finantsturgudelt lisakapitali kaasamiseks, teatas Nelja Energia BNS-ile.

Ettevõtte juhatuse esi­mehe Martin Kruusi sõnul tingib uute investorite otsi­mise ja täiendava kapitali kaasamise vajaduse ettevõt­te kiire areng. Juunis avas Nelja Energia Leedus riigi suurima tuulepargi võimsu­sega 39,1 MW, augustis koos Eesti Energiaga Paldiskis 45 MW tuulepargi. Samuti võitis ettevõte Leedu riikliku kon­kursi uue 60 MW tuulepargi rajamiseks.

Kokku on Nelja Energial kolmes Balti riigis tuuleparke koguvõimsusega 223 megavatti ja investeeritud kokku 400 miljonit eurot.

Hiiumaa rannikumerre tahab Nelja Energia rajada Hiiumaa avamere tuulepargi. Arendust alustas ettevõte 2006. aastal.

Tuulepark plaaniti rajada kolmest tuugenite rühmast ehk sektsioonist koosnevana Hiiumaast põhja, loodesse ja läände jäävatele madalatele. Pärast seda kui ettevõte 2011. aastal oma plaanid avalikustas, tekkis Hiiumaa elanike poolt avalik ja tugev vastuseis Kalana sadama lähistele rajatava tuulepargi sektsiooni vastu. Tänavu juunis teatas Nelja Ener­gia ametlikult, et loobub tuulepargi sektsiooni raja­misest läänekaares asuvale Neupokojevi madalale ning alternatiivina tuleb loodekaarde veel üks sektsioon. Kõik tuulepargid rajatakse Hiiumaast 12 meremiili kau­gusele.

Tuulepargi rajamine on kavandatud etapiviisiliselt alustades aastal 2017 ning selle valmisehitamiseks koos elektrisüsteemi liitumis- ja arendustöödega kulub ette­võtte andmetel vähemalt kolm aastat.

Planeeritud on püstitada u 200 tuulegeneraatorit ehk tuugenit, mille ühikvõimsus 3-6 MW. Tuulepargi kavandatav koguvõimsus on kuni 700 MW ja prognoositav aastatoodang 2,6 Twh ning see tahetakse liita Eesti ülekandevõrguga. Tuugenite projekteeritud eluiga on 20 aastat.

Meretuulepark toob konverentsi

Tuuleenergia klastrisse ühi­nenud ülikoolid ja ettevõt­ted, mille hulgas ka Nelja Energia, korraldavad teisi­päeval ja kolmapäeval Kas­sari puhkekeskuses Eesti esimese meretuuleenergia konverentsi “Mere tuuled”.

“Tugevate tuultega, kuid teisalt leebe merelise kesk­konnaga Läänemeres lei­dub palju tehniliselt, ma­janduslikult ja keskkonna tingimustelt sobivaid alasid meretuuleparkide rajami­seks. Nende realiseerimi­seks vajame aga riiklikke strateegiaid, selget seadus­andlust, merealade ruumilist planeerimist ning riikideva­helist koostööd,” selgitatakse konverentsi eelteates.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes