• Eesti

Hiidlased tutvusid Taanis taastuvenergiaga

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap November 19, 2013

Hiiu Leht, 19.11.2013

Taastuvenergia õp­pereisil Taanis käis Eestist 24liikmeline grupp, kuhu kuulus ka kuus hiidlast.

Tuuleenergia klaster korral­das õppereisi Taani, kus osa­les nii teadlasi, energeetikuid kui Pärnu ja Hiiu maakonna tuuleenergia planeeringute­ga seotud inimesi.

Hiiumaalt käisid õppereisil maavalitsuse peaspetsialist planeeringute alal Urve Pill, Hiiumaa Omavalitsuste liidu esimees Jaanus Valk, Hiid­laste koostöökogu juhatuse esimees Jaanus Berkmann, SA Tuuru konsultant Ilmi Aksli, keskonnaameti kesk­konnakorralduse spetsialist Kai Vahtra ja Hiiu Lehe aja­kirjanik Helja Kaptein.

Eesti Tuuleenergia assot­siatsiooni tegevjuht ja tuule­energia klastri projektijuht Tuuliki Kasonen ütles, et esmakordselt sai õppereisil kokku väga erineva tausta­ga seltskond, mitte ainult energeetikud. “See oli väga hea, sest erinevate erialade inimesed ei jäta oma tead­misi koju, nad oskavad kohe vastata tekkinud küsimuste­le,” leidis Kasonen. “Ilmselt laiendasid kõik eksperdid oma silmaringi, sest rei­sil toimis infovahetus väga hästi.”

Kasonen selgitas, et tuu­leenergia klaster korraldab õppereise, et teiste riikide kogemustest õppida, kuid sa­mas ei pea ise neid kopeeri­ma, nähtu paneb mõtlema ja annab juurde uusi teadmisi.

Hiiumaa jaoks liiga suur?

“Kui näed kokkupanekusadamat, kus valatakse tuulegeneraatorite osi ja valmis­tatakse neid ette spetsiaalse hiigellaevaga vette viimi­seks, siis tekib küsimus, kas hiidlased peaksid tahtma, et selline süvasadam neile saarele tuleks?” püstitas Kasonen küsimuse. “See tooks loomulikult juurde töökohti, aga ettevõtte suurus ja sa­damate sügavus on Hiiumaa jaoks ilmselt liiast.”

Laev Pacific Ospray, mis elektrituulikuid merre pai­galdab, on tõesti hiigelsuur – see oleks umbes samasu­gune vaatepilt kui mõni Tal­linki liinilaev silduks mõnes Hiiumaa sadamas.

“Ma olen Esbjergi sada­mast küll kuulnud, aga alles seda nähes hoomad, kui suur see ettevõtmine võib olla,” nentis ka Kasonen. Ta oletas, et ehk oleks loogilisem raja­da Hiiumaale tuuleparkide hooldusettevõte.

Põhjameres kasutavad taanlased toruvaivundamente. Suured raudtorud trillitakse mere põhja ja siis asetatakse neile püstine vundament peale. Eesti esi­meste meretuuleparkide jaoks, mida plaanivad rajada AS Nelja Energia ja AS Eesti Energia, esimene Hiiumaa rannikumerre, teine Liivi lahte, planeeritakse teist­suguseid nn gravitatsioonivundamente, kuna siinne merepõhi on teistsugune ja ka meri madalam. “Meil ei hakata midagi pinnasesse raiuma,” lisas Kasonen. Ta selgitas, et vundament jääb siis merepõhjale.

Reisisihid

Taanis tutvusime Kopenhaagenist 1,4 kuni 3,5 km kaugusel asuva Middelgrundeni meretuulepargiga, mis koosneb 20 tuulikust ko­guvõimsusega 33-40 MWh. Meid sõidutas otse tuugenite juurde väike reisilaev Lang0, mis sõitis tuugenitele päris lähedale. Tuugenite tööta­mise hääl ei kostnud üldse kõrvu, sest selle mattis tuule müha. Samas maismaatuugeni all seistes tekkis tuugenitiibade vihinast ja vilinast kiiresti ebamugav tunne. Mõnisada meetrit eemal see kadus.

Nägime väga palju ka väi­keseid tuugeneid, peaaegu iga majapidamise juures oli kolm kuni viis paarikümne meetri kõrgust tuugenit.

Kasonen ütles, et Eestis üles pandud tuulegeneraatorid on kõrgemad ja annavad ka rohkem toodangut. Ta sel­gitas, et ka Taanis minnakse seda teed, et kui asukoht sobiv, vahetatakse väiksema võimsusega ja madalamad tuugenid välja uute ja suu­remate vastu.

Käisime ka Taani energia-agentuuris, mis vastutab, et Taani riik ei sõltuks aastaks 2050 enam fossiilkütustest, samuti rohelist energiat populariseeriva Rohelise maja (House of Green) in­teraktiivses müügisalongis ja külastuskeskuses.

Teisel päeval sõitsime Sams0 saarele, mis on ener­geetilises mõttes sajaprot­sendiliselt isemajandav. Seal saadakse energiat nii tuulest, päikesest, kui näiteks põhu põletamisest.

Kolmandal päeval oli meil kohtumine Taani suurima energiaühingu DONG Ener­gy esindajatega, see on ühtla­si üks juhtivaid energiaühinguid Põhja-Euroopas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes