• Eesti

Kõige mõttetum Eestis

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap November 12, 2013

Hiiu Leht, 12.11.2013

Täna (6. novembril) on esimesel lugemisel seadus, mille eesmär­giks meie meresaarte arengule, eelkõige turismile pärssivalt mõ­juvate suurte tuulegeneraatorite paigaldamise keelamine. Mitte kuidagi ei mõjuta see ettepanek rohelist eluviisi ja oma tarbeks väikeseid tuulegeneraatoreid paigaldada soovijaid.

Olgu kohe ka ära mainitud, et taastuvenergia sihtprotsendi täitmine tuuleenergia abil on kõige kahjulikum viis. Oluliselt kasu­likum makromajanduslikult Eestile tervikuna on taastuvenergia osatähtsuse eesmärkide saavutamine hakkepuidul töötavate elektrijaamade abil. See tähendab, et iga tagasivõidetud samm tuuleenergialt on kasulik Eesti majandusele tervikuna.

Meie meresaarte, Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Vormsi, ainus jätkusuutlik majandusharu on turism. Seda kõige laiemas mõttes, sest ka suvekodude pidamine ja teenindamine või saartel sugu­laste juures puhkamine on ju tegelikult rekreatsioonimajanduse üks haru. Kõigil teistel majandusharudel on mandril tegutsedes saartega võrreldes eelised – seda tänu paremale ligipääsule. Seepärast on turismi hoidmine ja selle arengule kaasaaitamine saartel elulise tähtsusega, see loob kohapeal töökohti ja toob inimestele teenistust.

Suured elektrituulikud on tehisobjektid, mis ehk sobivad kuskile tööstusmaastikku, aga kindlasti mitte looduskaunitesse puhkepiirkondadesse. Seda seisukohta üldiselt ei vaidlustata. Samal ajal on näha äriliste huvigruppide mõju isegi riigikogu liikmetele, mis tuli välja seaduseelnõu menetlemisel keskkonnakomisjonis. Riigikogu liikmed ei saa olla nii demagoogilised ilma kõrvalise mõjuta või kellegi huvide eest seismata.

Toon siin mõned näited: Öeldakse: seda piirangut ei ole vaja seadusega sätestada, et seda saavat reguleerida kohaliku oma­valitsuse (KOV) otsustega. Selle KOV reguleerimise tulemusel on Saaremaal ühe parima puhkepiirkonna Mändjala külje alla tekkinud Kaarma vallavalitsuse targa reguleerimise tulemusel generaatorid, mis vajutab räpase pitseri ilusatele vaadetele me­rele Mändjala rannast. See näitab, et kahjuks ei saa sellist asja reguleerida KOV otsustega, kuna KOVide korruptiivsus varjutab avalikud huvid.

Öeldakse: ettepanek ei pidavat sobima looduskaitseseadusse. Vabandage, mingite otsitud teoreetiliste formaalsete tunnuste jär­gi, mida siin argumentidena kasutatakse, sobiks see veel vähem teistesse seadustesse. Selline väide on ainult investorite lobby argument, et otsida võimalusi seda piirangut mitte kehtestada. Me ju võitleme selle ettepanekuga looduse reostuse vastu, sel­leks, et ka regionaalpoliitilisi eesmärke saavutada. Loodus ei ole asi iseenesest, mida kaitstakse, loodust kaitstakse ikka inimeste heaks ja inimtegevuse lolluste vastu. Ma küsin, kuhu ta siis veel sobib, kui me kaitseme loodust!

Või väide, et selle ettepaneku analoogia baasil peaks igal pool Eestis suured tuulegeneraatorid ära keelama, et miks Ida-Virumaad täiendavalt risustatakse. Eks sellel väitel väikene mõte ole. Tuuleenergia tootmine on kõige mõttetum energia tootmise viis Eestis. Me ei loo praktiliselt töökohti, me maksame sellele peale, et keegi saaks Eesti looduse risustamise eest oma vara suurendada.

Aga kui kuskile ehitada tuulegeneraatoreid, siis tõesti sinna, kus turism ei ole ainus jätkusuutlik majandusharu. Ei saa suhtuda nii, et meie Virumaa loodus on risustatud tuhamägedega, risustame nüüd ka teie Saaremaa tuulegeneraatoritega. See on terviklik Eesti loodus. ida-Virumaa kaevurid saavad nüüd vähemalt saar­tele minna puhast looduse ilu nautima. Kas me tõesti tahame, et nad läheksid Eesti asemel Lapimaale või Norrasse, kuna saarte looduse omapära on hävitatud.

Kuid kõige kurioossemad on taastuvenergia koja poolt interne­tist leitud makstud uuringud, mille järgi pidid tuulegeneraatorid piirkonna turismiatraktiivsust tõstma. No tule taevas appi! Mõni katastroofiturist ehk käib tõesti naudinguga kuskil üleujutust vaatamas ja verejanulised kõmureporterid pildistavad laevahuk­ku – nagu hiljuti Aegna lähedal võis näha. Aga see ei tähenda, et ebameeldivatele nähtustele saaks rajada jätkusuutliku, positiivse ja kasumliku turismimajanduse.

Minge küsige kolleeg Imre Sooääre käest, et kui näiteks tema Pädaste mõisast paari kilomeetri raadiusse paigutataks 120 m kõrgune tuulik, mille labad vehivad kuni 180 m kõrgusel, kuidas tung tema mõisasse suureneks?

Loodan, et terve mõistus võidab kellegi rumaluse või korrup­tiivsed huvid ja minu parandusettepanek saab seaduse jõu.

Riigikogu liige TÕNIS PALTS kõne riigikogus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes