• Eesti

Meretuulepark toetab Hiiumaa varustuskindlust

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap November 19, 2013

Hiiu Leht, 12.11.2013

Nelja Energia arendusjuht Siim Paist rääkis Loode-Eesti meretuuleenergia tutvustusel, et Hiiumaa jaoks on oluline meretuulepargi ühendamine läbi saare, sest see loob Hiiumaale ringitoite ja parandab Hiiumaa elektri varustuskindlust.

Kindlasti tuleks seda varianti kajastada ka riik­likus mereplaneeringus. Tänasel päeval on Hiiumaa ülejäänud Eesti elektrivõr­guga ühendatud ainult Saaremaa kaudu, ütles Paist kolmapäeval Hiiu­maal toimunud rahvusva­helisel meretuuleenergia konverentsil.

ABB äriarenduse insener Karl Pärn rääkis konverenstil kuidas on võimalik fossiilkütustest sõltuvust vähendada ning tuule­energiat tasakaalustatult võrku integreerida. Pärn tõi näiteid nii Rootsist Gotlandi saarelt ja Stock­holmist kui ka Soome Kalasatama projektist, kus tarbimisvajaduste juhtimi­se, taastuvenergia integ­reerimise, elektrisõidukite laadimisvõimaluste loo­mise, energia salvestuse ja hooneautomaatika teel on loodud või loomisel aruka elektrivõrguga jätkusuutlik elukeskkond.

Lisaks märkis Pärn, et ka Hiiumaa laadsetel nõrga elektrivõrguga ja hõredalt asustatud saartel, millel on väga hea juurdepääsu taastuvenergiale, on või­malik uudsete nutikate lahenduste abil oma varus­tuskindlust suurendada.

“Meretuuleenergia on noor ja hoogsalt kasvav tööstusharu Euroopas, mis on valmis uuendama meie tööstuskeskkonda ning looma uusi töökohti,” rääkis Anne-Benedicte Genachte Euroopa Tuuleener­gia Assotsiatsioonist.

Ta lisas, et kui selle küm­nendi lõpuks on tuule­energia töökohtadest 40 protsenti seotud meretuuleenergiaga, siis 2030. aastaks on see prognoosi­de kohaselt juba 60 prot­senti.

Genachte puudutas lä­hemalt ka Brüsselis toi­muvaid arutelusid 2020 järgneva perioodi taastuvenergia eesmärkide üle ning märkis, et poliitiline tahe nende seadmiseks on kindel. Samas märkis ta, et riikides, kus energiapoliiti­kas ei vaadata kaugemale kui 2020. aasta, on täna investeeringud taastuvenergiasse lõppemas.

Teisipäeval ja kolma­päeval Hiiumaal Kassaris toimunud Eesti esimesel rahvusvahelisel meretuule­energia konverentsil “Mere tuuled” arutati, kas nii Eesti kui ka teised Lääne­mere riigid võiksid senisest julgemalt meretuulikutega elektrit toota ning kuidas seda teha nii, et lähedal elavad kogukonnad ja riigi majandus üldisemalt sel­lest kasu saaks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes