• Eesti

Mis kasu võiks saada Hiiumaa meretuulepargist

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap November 22, 2013

Hiiu Leht, 22.11.2013

Suurim kasu, mis peaks kõikidele hiidlastele tuntav ja reaalselt katsutav olema, on nn ringtoite tekkimine. Täna on nii riik kui võrguettevõte öelnud, et Hiiumaale praeguste elektritarbimismahtude juures põhivõrku ei tule. Loode-Eesti meretuulepargi elektrivõrguga ühendamise üks võimalustest on teha seda Hiiumaa kaudu, kus teisisõnu rajataks saare ja mandri vahele elektriühendus. Kui praegu tuleb Hiiumaale elekter vaid Saaremaa kaudu, siis nüüd tekiks ühendus kahelt poolt ehk ringtoide. Seega tuulepargi ühendamisega läbi Hiiumaa suureneb ka saare varustuskindlus tänu ringtoite tekkimisele, samuti on võimalus Hiiumaal liita suuremaid uusi tarbijaid või suurendada olemasolevate liitumisvõimsusi.

Teiseks oleks aktiivne panustamine kohaliku elu edendamisesse. Meie senine kogemus on, et ühe tuu-lepargi arendamisel tehakse kohalike omavalitsustega aktiivselt koostööd, millega kaasneb kohaliku eluolu paranemine, näiteks kohalike taristute ehitamine või rekonstrueerimine, mis on vajalik nii tuuleparkide rajamiseks/toimimiseks kui muudeks piirkondlikeks vajadusteks – teed, sadamad, elektrivõrk jne. Kui tuulepark juba töötab, siis võib koostöö üks osa olla ka elektrijaama toodangu pealt makstav toetus kohalike ühiskondlike projektide elluviimiseks.

Nelja Energia on loonud mitmes Eesti ja ka Leedu kohalikus omavalitsuses MTÜd, kellele laekub u 0,3 protsenti tuulikute toodetud tulust. Seni on rahastatud väga erinevaid projekte alates kultuurimaja remondist, kooliarvutite ostmisest, kuni kanalisatsiooni ja ühisvee­värgi investeeringute kaasrahastamiseni. Nii mitmelgi korral on just meie MTÜ rahastus olnud see puuduv omafinantseeringu osa, mis on võimaldanud taotleda

juba palju suuremaid nn euroraha summasid.

Seda pole Eestis küll veel tehtud, kuid antud pro­jekti puhul oleme huvitatud investeerimisseltside käimalükkamisest, kus kohalikel inimestel on võimalik meretuulepargi projektis omaosalust osta. Teada on, et elektrivajadus ja selle hinnad pigem kasvavad kui kahanevad ning investeering meretuulepargis võiks hiidlaste jaoks olla tasuv. Näiteks Taanis pakutakse kohalikele elanikele võimalust investeerida tuulepar-kidesse kuni 20 protsendi ulatuses aktsiakapitalist.

Kindlasti tekkivad sellise suure investeeringuga nii otsesed kui kaudsed töökohad. Otsesed töökohad on seotud tuulepargi ehitamise, hoolduse ja remondiga, kaudsed aga toitlustuse, majutuse, kaubanduse, trans­pordi jt analoogsete teenustega. Lisaks töökohtadele saavad tulu ka eelnimetatud valdkondade ettevõtjad.

Nelja energia on planeerinud oma tuulepargid ran­nikust 12 km kaugusele. Sellisel kaugusel on tuulikud vaevumärgatavad ega tohiks mõjuta saare miljööd. Võrdluseks võib tuua maismaatuulikud, mille kaugust hoonetest mõõdetakse sadade meetritega. Küll aga võiks laevareisid tuuleparki olla huvitavaks turismi-teenuseks, kusjuures sadamasse saaks teha infokes­kuse, kus lisaks tuulepargi ja tuuleenergia infole saaks presenteerida ka infot merekeskkonnast, kus tuulikud asuvad. Nii veealuseid elupaiku, seaset elusloodust, pinnavorme, geoloogiat. Ka võib projekti edenes tulla välja huvitavat teavet antud asukohtades asuvatest laevavrakkidest. Seda kõike saab esitleda piisavalt hu­vitavalt, et ainuüksi selle pärast tasub Hiiumaale tulla, kas korraks tutvuma või miks ka mitte pikemaajaliseks uurimus- ja õppetööks.

Artikli autor: Martin Kruus (AS Nelja Energia juhatuse esimees)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes