• Eesti

Tuulikute keelamine või mõistlik kasutuselevõtt

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap November 23, 2013

Meie Maa, 23.11.2013

Võiks ju arvata, et looduse kaitsmiseks tuleb keelata saastavate fossiilkütuste kasutamine. Riigikogus on aga praegu arutlusel looduskaitseseaduse muutmine, mis keelaks elektrituulikute ehitamise Saaremaal, Hiiumaal, Muhus ja Vormsil.

Tuuleelektri tootmise eelduseks on tuule olemasolu ning arvestades, et Eesti parimad tuuled puhuvad just neil saartel, siis on eelnõu justkui ettepanek püüda edaspidi kalu vee asemel metsast.

Tänavu suvel algatatud eelnõu seletuskirjas väidab muudatusettepaneku autor Tõnis Palts maailma kogemusele viidates, et tuuleparkide püstitamine peletab turiste. Samas ei lisa ta eelnõule “maailma kogemusest“ ühtegi tõendavat uuringut. Ometi on ju tuuleenergiat tootvates riikides selle mõju turismile juba uuritud. Suur osa neist tõestab vastupidist – tuuleparkidel ei ole turismile negatiivset mõju, vaid suurema tõenäosusega meelitavad hoopis turiste kohale.

Tuugenid ei peleta turiste

“Tuuleparkide juures asetsevad külastuskeskused koguvad järjest enam visiite ja ümber tuuleparkide kerkivad turismiatraktsioonid,“ selgub Austraalias läbi viidud uuringust. Ka väikeses, kuid maailma suurima tuulikute arvuga Taanis on turismindus alates 1980. aastast kasvanud 50% ja tuuleparkidel ei ole tähendatud mingit negatiivset mõju.

Teatud piirkondades, näiteks Saksamaal, kus avalikkusel on suur suvi keskkonnaküsimuste ja uute tehnoloogiate vastu, kasutatakse tuuleparke “rohelise turismi“ edendajatena. Kindlasti ei saa ka väita, et tuulepargi olemasolu mõjutaks inimeste otsust, kus ta soovib puhata. Kas teie jätaksite Hispaaniasse minemata seetõttu, et seal on palju, täpsemalt üle 80 korra rohkem tuulikuid kui Eestis?

Lisaks meelevaldselt seatud väitele, et tuulikud hirmutavad turiste, on nn Paltsi tuulikute keelamise eelnõu väga viltu veel ka teisest ning kohalike omavalitsuste jaoks kõige olulisemast vaatenurgast.

Nimelt on nii Lääne-, Pärnu- kui ka Saare- ja Hiiu maakond 2010. aastast alates koostanud tuuleenergia teemaplaneeringut eesmärgiga leida parimaid tuuleparkide asukohti, säilitades seejuures kogukondadele olulised väärtused. Ei saa öelda, et tuuleenergeetika esindajana saaks tulemusega päris rahul olla, kuid tuleb tunnistada, et maavalitsused järgisid planeerimisseaduse eesmärki tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks.

Olen ligi kolme aasta jooksul koos paljude teiste huvigruppide esindajatega osalenud ligi 20 koosolekul ja avalikul arutelul, sh ka Saare- ja Hiiumaal. Kuid Tõnis Paltsi ei kohanud ma neist ühelgi, samuti ei leidu teemaplaneeringu ettepanekute ja vastuväidete hulgast tema mõtet tuulikud saartel täiesti ära keelata.

Kohalikud otsustavad

Planeerimisseadus ütleb, et planeerimine on demokraatlik protsess. Tuulikute keelamise eelnõu võtab Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Vormsi kohalikelt omavalitsustelt õiguse demokraatlikul viisil oma ruumi planeerida. Samuti tühistaks see kogu töö, mida neli maavalitsust, 53 kohalikku omavalitsust ning sajad elanikud ja eri huvigruppide esindajad on sel kümnendil teinud, et leida tuuleenergia kasutuselevõtuks sobivaid ja ka mittesobivaid alasid.

Tahtmatult tekib küsimus, kas see on demokraatlik riik, kus kohalikelt inimestelt võetakse õigus arutada, kaaluda ning lahendada kohaliku elu küsimusi. Seda iseäranis ajal, mil energia tootmine detsentraliseerub ning keskkonnasõbralikku elektrit saaksid toota kohalikud kogukonnad, kes juba praegu turundavad end looduse, rohelisuse ja jätkusuutliku elustiiliga.

Artikli autor: Tuuliki Kasonen (Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes