• Eesti

Mereala planeering = meretuulepark?

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap December 10, 2013

Hiiu Leht, 10.12.2013

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu eskiislahenduse tutvustamisel esitati enim küsimusi pla­neeritava tuulepargi kohta.

Novembri lõpus kohtusid Hiiu maavalitsuse saalis planeeringu eskiislahenduse avalikul arutelul planeerin­gu koostajad, huvigruppide esindajad ja kodanikud, kel huvi, kuidas mõjutavad või­malikud meretuulepargid meie merd.

Planeeringu eskiislahen­duse koostaja Artes Terrae OÜ projekti juht Heiki Kalberg tutvustas senitehtut.

Kuigi planeeringu eesmärk on mereala kasutamistingi­muste määramine lähtuvalt loodus-, kultuuri-ja sotsiaal­majanduslikust keskkon­nast, esitasid kuulajad kõige rohkem küsimusi tuulepargi mõjude kohta. Põhjuseks, et AS Nelja Energia tahab ra­jada Hiiumaast põhjasuunda merre maailma suurimat, vähemalt 700megavatist tuuleelektrijaama.

Töökohad tulevad?

Hiiu vallavolikogu liige Inge Talts küsis, kuhu tekivad saareelanikele n-ö pirukana lubatud tuulepargiga seotud töökohad.

Kalberg ütles, et laias laastus läheb 10 MW võim­suse hooldamiseks tarvis üht tehnikut. Kuna Hiiumaa lähistele planeeritava tuule­pargi võimsuseks pakutakse 700 MW, tooks see 50-70 töökohta, lisaks laevnikud, kes tehnikuid tuuleparki transpordivad. “Käia mand­rilt tuulegeneraatoreid hool­damas on ajamahukas ja kulukas,” selgitas Kalberg, miks need töökohad võiks Hiiumaale tekkida.

Ta pakkus võimaluse, et spetsialiste võiks välja õpeta­da Hiiumaa ametikool.

Nelja Energia arendusjuht Siim Paist rääkis, et Paldiski tuuleparki hooldavad tehni­kud elavad kohapeal.

“On optimaalne, et ka hoolduslaevad seisavad Hiiu­maal, sest rikke puhul on iga minut arvel,” lisas ta. “Praegu ilmselt siit saarelt neid spetsialiste võtta ei ole, aga kui nad elavad ka viis päeva Hiiumaal ja sõida­vad nädalavahetuseks koju, elavdab seegi kohalikku elu,” arvas Paist.

Hiiu Kaluri juhatuse lii­ge Tanel Esta küsis, kas on uuritud tuulepargi mõju kaladele. Asub ju projektee­ritav tuulepargi ala kilu ja räime põhilise püügikoha vahetus läheduses. “Kas kalurid jäävad nüüd tööta?” küsis Esta.

Mis juhtub kiluräimega?

Kalberg nentis, et selliseid uuringuid pole, aga nad püüavad selle küsimusega tegeleda.

Urve Pill, kes on Hiiu maa­valitsuse peaspetsialist pla­neeringute alal, lisas, et pla­neeringus on leitud mõned vead, mis tuleb parandada ja

paar teemat, mida tuleb põhjalikumalt käsitleda. Uuri­mata on just tuugenite mõju kilule ja räimele. Pill ütles, et selle planeeringu raames uuringuid ei saa teha, aga ta lootis leida varasemate uuringute andmeid.

Keskkonnaameti Hiiu-, Lääne- Saare regiooni juha­taja Kaja Lotman küsis, kas on analüüsitud, kuidas sujub purjekaga ümber Hiiumaa liiklemine pärast tuulepargi valmimist.

Veel tundis Lotman huvi, et kui parvlaevadega vee­takse kütust, kas on siis ka mõeldud, kuidas rannikut puhastada võimaliku saaste puhul.

Kalberg vastas, et sellega on arvestatud, aga lubas teemat täpsustada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes