• Eesti

Millised on tuule- ja päikeseenergia kasutamise võimalused Tartus?

Tuuleenergia blogi - eteap December 4, 2013

Täna tutvustati Tartus sealse linnavalitsuse tellitud uurimistööd “Tuule- ja päikeseenergia kasutamine Tartu linnas”, mis keskendub tuule- ja päikesetehnoloogiate kasutusvõimalustele ning nende mõjule kogukonnas, samuti nendega kaasnevate riskide hindamisele ja vähendamisele.

Töö koostajad leidsid, et tuuleenergia kasutamiseks on paremad eeldused Tartu äärteosas, eriti edelaosas. Vanalinna muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis, kaitsealaustel objektidel ja nende kaitsevööndis, looduskaitsealal ning miljööväärtuslikel aladel ei peeta tuulikute püstitamist võimalikuks.

Raport annab ka ülevaate taastuvate energiaallikate kasutamise seadusandlikust raamistusest, ökonoomikast ja selle ajaloost viimasel kümnendil. Samuti vaadatakse tulevikku ja hinnatakse energiasektori rolli linnas täna, homme ja selle arengut käesoleva sajandi keskpaigani. Töös leidub ka soovitusi tehnoloogiate rakendamiseks linnas nii linnaruumi, hoonete kui ka linnakodanike seisukohalt.

Uurimuse teostajad toonitavad, et linnatingimustes tuleb tõhusa energiatootmise huvides tõsta tuulegeneraatori tiivik kõrgemale hoonete poolt tekitatavast turbulentsest tuulest. Üldiselt on selleks hoonete ja muude takistuste kahekordne kõrgus. Kui tuulik paigaldatakse hoone katusele, siis tuleb arvestada ka selle hoone poolt tekitatud turbulentsiga, mille vältimiseks peab tiiviku kõrgus olema vähemalt kolmandiku võrra pikem hoone kõrgusest. Näiteks kui 20 m kõrguste majadega linnaosas soovitakse püstitada efektiivne tuulegeneraator, siis peab selle tiivik olema vähemalt 30 m kõrgusel.

Hea Uus Linn OÜ poolt koostatud töö toob ka välja, et arvestades 2018. a. lõpust kehtima hakkavat liginullenergiatarbimise standardit on soovitatav kõikide uushoonete projekteerimisel näha ette võimalusi energiatarbe vähendamiseks ja alternatiivsete energiaallikate kasutamise võimalikkus.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes