• Eesti

Parlament kiitis heaks CO2 saastekvootide hinnatõusu toetava ettepaneku

Maailma uudised - eteap December 10, 2013

BNS, 10.12.2013

Teisipäeval kiitis täiskogu lõpphääletusel heaks ettepaneku CO2 kvootide enampakkumiste osaliseks ajutiseks külmutamiseks, et tõsta saastekvootide hindu ja ergutada seeläbi investeerimist madala süsinikusisaldusega lahendustesse. Euroopa Parlamendi 2013. aasta juuli täiskogul tehtud muudatustega ettepanek, mille eesmärgiks on tõhustada heitkogustega kauplemise süsteemi ja vähendada seeläbi CO2 heiteid, sätestab karmimad nõuded enampakkumiste peatamiseks.

“Mul on hea meel, et suutsime veenda oma kolleege enampakkumiste ajutise külmutamise vajalikkuses, mis on oluline selleks, et heitkogustega kauplemise süsteem saaks saavutada oma eesmärgid,” ütles raportöör Matthias Groote (S&D, DE).

Groote selgitas: “Heitkogustega kauplemise süsteem ei ole loodud selleks, et kahjustada meie tööstust. Vastupidi – süsteem premeerib innovatsiooni ja efektiivsust, aga ta peab andma selge hinnasignaali.”

“Arutelud möödunud kuul Varssavis toimunud kliimakonverentsil näitasid, et heitkogustega kauplemise mehhanismid on jõudnud pöördelise tähtsusega faasi. Seetõttu on oluline, et laseme ELi heitkogustega kauplemise süsteemil saavutada küpsuse,” lisas raportöör.

Euroopa Parlamendi poolt esitatud ning liikmesriikide nõusoleku saanud muudatuste kohaselt võib Euroopa Komisjon erandjuhtudel muuta saastekvootide müügi ajastamist, kui mõjuanalüüsi kohaselt puudub “oluline oht”, et ELi ettevõtted võivad liidu piirest välja kolida. Euroopa Komisjon võib teha vaid ühe sellise kohanduse süsteemi rakendumise kolmandas faasis ning seda maksimaalselt 900 miljoni saastekvoodi puhul.

2005. aastal loodud heitkogustega kauplemise süsteem kinnitas heitkogustele lae, mida edaspidi langetatakse. 2020. aastaks on heitkogused süsteemi kuuluvates tööstussektorites 21% madalamad kui aastal 2005.

Heitkoguste piirarvu raames eraldatakse ettevõtetele saastekvoote või saab neid enampakkumistelt osta. Samuti võivad ettevõtted kasutamata saastekvoote müüa. Kvootide arvu piiramine kindlustab nende väärtuse ja seeläbi premeerib süsteem ettevõtteid, mis investeerivad heitkoguste vähendamisse.

Saastekvootide kasvav ülejääk, mille on põhjustanud majanduslangus ning liigne pakkumine, on langetanud saastekvootide hindu madalamale kui nähti ette heitkogustega kauplemise süsteemi loomisel. Euroopa Komisjon tegi seetõttu ettepaneku osa CO2 kvootide enampakkumisi edasi lükata.

Edasised sammud ELi Nõukogu hääletab eelnõu üle 16. ja 17. detsembril. Euroopa Komisjon rakendab seejärel saastekvootide turu korrigeerimise meetmed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes