• Eesti

Tõnis Paltsi eelnõu ähvardab hävinguga tuuleenergeetikat

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap December 19, 2013

Äripäev, 19.12.2013

Lõppeva aasta 19. juunil esitas riigikogu liige Tõnis Palts menetlemiseks looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis jõustumisel keelaks Saaremaal, Hiiumaal, Muhus ja Vormsil püstitada tuulejõujaamu, mis kõrgemad 30 meetrist ja võimsamad kui 20 kW. Teisisõnu välistaks säärane seadus selles piirkonnas tööstusliku tuuleenergeetika. 6. novembril läbis eelnõu riigikogu suures saalis esimese lugemise.

Tõnis Paltsi arvates püstitatakse tuulejõujaamu kaootiliselt ja tuuleparke mõtlematult.

Tegelikult tekivad tuulejõujaamad ja tuulepargid Eesti maastikku kooskõlas kehtivate seaduste ja keskkonnanõuetega. Vastavalt kinnitatud planeeringutele. Detailplaneeringud kehtestavad kohalikud omavalitsused, need arutatakse läbi kohalike elanikega. Tuuleenergiatootjatel ei tule pähegi ehitada midagi, kuhu juhtub.

Neeme Suur tuletas Paltsile meelde, et nelja maakonna – Saaremaa, Hiiumaa, Pärnumaa ja Läänemaa – regionaalne tuule­energeetika teemaplaneering jättis näiteks Saaremaale vaid neli ala tuuleenergia viljelemiseks.

Muide – riigikogus selgus, et Tõnis Paltsil on Saaremaal Kaarma vallas tuulepargi läheduses maja. Tegelikult näitab see tuulepark, et Kaarma vald eelistab alternatiivenergeetikat ja loodus on seal puhas. Tuulepark on Kaarma vallale hea reklaam.

Tuulepargid pärssivat Tõnis Paltsi arvates Saaremaa suurimat ja ainsat jätkusuutlikku majandusharu turismi. Seegi jutt ei pea paika. Tuulejõujaamad ei peleta turiste eemale. Mõned näited.

Läänemaa tuulikuterohke Hanila valla kogemused räägivad vastupidist. Turistide, sealhulgas linnuvaatlejate arv pigem suureneb. Taanis aga – seal asub tuulejõujaamu maailmas kõige rohkem – on turism alates 1980. aastast suurenenud 50%.

Oma sõnadele turismi vaenamisest ei lisanud Tõnis Palts aga viidet ühelegi uuringule, kuigi väitis, et maailm on temaga sama meelt.

Tuulejõujaamad ei laskvat kohalikel elanikel ja nende külalistel vaadelda saarte unikaalset loodust, esteetilist ja kultuuriloolist keskkonda. Avaldavat kahjulikku mõju loomastikule, linnustikule ja taimestikule, tuulikute vibratsioon aga rikkuvat inimeste tervist.

Enamik riigikogu saadikuid Paltsi eelnõu ei toeta. Ka riigikogu keskkonnakomsjoni esimees Erki Nool kinnitas, et vähemalt sellisel kujul eelnõust seadust ei saa.

Kommentaar Lombakas eelnõu

Tuuliki Kasonen, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht

Eelnõu on põhjendamatu, põhiseadusevastane. See piirab kohalike omavavalitsuste otsustus- ja kodanike ettevõtlusvabadust ega hooli omandiõigusest.

Eirab ELi arengut

Peep Siitam, Eesti Arengufondi projektijuht

Eelnõu on arasaamatu. Meie maismaal on aastani 2050 tuuleressurssi vähemalt 1800 megavatti ja merel vähemalt 1550 megavatti. Lisaks ei ole eelnõu kooskõlas ELi energia- ja keskkonnapoliitika eesmärkidega.

Piirab otsustamist

Jaanus Valk, Hiiumaa Hiiu valla vallavanem

Eelnõu võtab omavalitsustelt õiguse otsustada oma territooriumil toimuva üle. Seda ei tohiks arutadagi. Ei selgu, kuidas ja miks on jäänud arvestamata avalik huvi ja Hiiumaa teemaplaneering.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes