• Eesti

Euroopa Komisjon esitas EL-i kliima- ja energiaeesmärgid 2030. aastaks

CO2 kaubandus, Maailma uudised, Tuuleenergia - Tuul January 22, 2014

BNS, 22.01.2014

Euroopa Komisjon esitles kolmapäeval uut Euroopa Liidu (EL) energia- ja kliimaraamistikku, mille eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 40 protsenti, suurendada taastuvenergia osakaalu 27 protsenti, tugevdada energiatõhususe poliitikat ning võtta kasutusele uued juhtimissüsteemid ja näitajad konkurentsivõimelise ja turvalise energiasüsteemi loomiseks.

“Meie planeedi tuleviku seisukohalt on kliimameetmed kesksel kohal ning Euroopa energiapoliitika on meie konkurentsivõime võti. Tänane pakett näitab, et samaaegne tegelemine nende kahe teemaga ei sisalda endas vastuolu, vaid on vastastikku toetav. EL-i huvides on luua suure tööhõivega majandus, mis on vähem sõltuv imporditavast energiast. Selleks tuleb edendada tõhusust ja suurendada puhta energia tootmist EL-i sees,” ütles Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso.

2030. aasta raamistikuga tagatakse investoritele õiguskindlus ja liikmesriikidele koordineeritud lähenemisviis, mis aitab kaasa uute tehnoloogiate arendamisele. Raamistikule on lisatud ka üksikasjalik analüüs energiahindade ja kulude kohta. Eesmärk on jätkuvalt liikuda vähese CO2-heitega majanduse ning konkurentsivõimelise ja turvalise energiasüsteemi suunas, mis tagab kõigile tarbijatele taskukohase energia, suurendab EL-i energiavarustuskindlust, vähendab sõltuvust energiaimpordist ning loob uusi võimalusi majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks, võttes arvesse võimalikku hindade mõju pikemas perspektiivis.

“Meie eesmärk on tagada, et energia jääks kodumajapidamiste ja ettevõtete jaoks taskukohaseks. Uue raamistikuga kehtestatakse kõrged eesmärgid seoses kliimamuutuste vastu võitlemise meetmetega, tunnistades samas, et need tuleb saavutada võimalikult väikeste kuludega. Osutatud eesmärgi saavutamise alus on energia siseturg ja me kavatseme jätkata pingutusi selle täielikuks väljaarendamiseks, et kasutada kogu selle potentsiaali. See hõlmab taastuvenergia poliitika euroopastumist,” ütles Euroopa Liidu energiavolinik Günther Oettinger.

Teatist hakatakse arutama kõige kõrgemal tasandil, eelkõige Euroopa Ülemkogus ja Euroopa Parlamendis. Sellele on lisatud seadusandlik ettepanek EL-i heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsuse reservi loomiseks alates 2021. aastast, et muuta raamistikku mõjusamaks.

Teatisega samaaegselt avaldatakse aruanne energiahindade ja kulude kohta Euroopas. Energiahinnad on alates 2008. aastast tõusnud pea kõikides liikmesriikides — peamiselt maksude ja tasude tõttu, kuid suurenenud on ka võrgu haldamisega seotud kulud. Võrdlus rahvusvaheliste partneritega rõhutab hinnaerinevuse suurenemist, pidades eelkõige silmas USA gaasihindasid, mis võivad ohustada Euroopa konkurentsivõimet energiamahukates tööstusharudes.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes