• Eesti

Rahvas saab Aburi tuulepargi uue planeeringu kohta arvamust avaldada

Eesti uudised, Tuuleenergia - Tuul January 8, 2014

Virumaa Teataja, 08.01.2014

OÜ Green Electric soovib püstitada Aburi külla elektrituuliku kogukõrgu-sega 145 meetrit. Üle-eelmise aasta detsembris kehtestas Väike-Maarja vallavolikogu detailplaneeringu, mil­les elektrituuliku võimsuseks nähti et­te 1,8 MW ning ehitise maksimaalseks kõrguseks – torn ja laba kokku – 130 meetrit.

Esialgu oli kavas hakata Aburis tuuleenergiat tootma mullu.

Suvel pöördus OÜ Green Electric Väike-Maarja valla poole taotlusega püstitada kõrgem tuulegeneraator, kui planeering ette näeb. Ettevõtja põhjenduseks oli, et kuna tuulepargi arendus on võtnud pikemalt aega kui tehnoloogia areng, siis tuuliku tarni­jast Taani tehasel ei ole enam varase­ma mõõduga tuulegeneraatori torni pakkuda.

Tuuliku mudel, tüüp ja võimsus jäävad kava järgi samaks.

Et kõrguse suurendamine on olu­line muutus, algatati augusti lõpus Aburis Tuuliku maaüksusel uus de­tailplaneering. Praeguseks on doku­ment koostatud, ettevõtjal vajalikud kooskõlastused olemas ning detailpla­neering on avalikustamisel. Kõik hu­vilised saavad sellega tutvuda, arva­must avaldada ja teha põhjendatud ettepanekuid detailplaneeringu muut­miseks.

“Kui laekub olulisi ettepanekuid, siis korraldame ka avaliku arutelu,” ütles Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad valla kodulehel, valla­valitsuse kantseleis ja Väike-Maarja raamatukogus.

Indrek Kesküla selgitas, et mullu kehtestatud detailplaneering on jõus ning see muutub automaatselt tühi­seks juhul, kui volikogu otsustab keh­testada uue planeeringu.

Ettevõtjal on praegu õigus püsti­tada kuni 130 meetri kõrgune tuule­generaator.

Detailplaneeringuga kavandati Aburi külla Tuuliku katastriüksusele rajada ka kaabelliin ning juurdepää­sutee tuulikuni Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva maanteelt.

Eeltöödega, sealhulgas tuulegene­raatori vundamendi rajamisega on et­tevõtja juba alustanud.

OÜ Green Electric soovib rajada tuuleelektrijaama hajaasustusalale, mis jääb Väike-Maarjast Rakvere suu­nas sõites Aburi külast möödudes pa­remal paikneva metsa serva, maan­teest ligikaudu kilomeetri kaugusele, kust lähima elumajani on umbes 850 meetrit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes